dinsdag, 22. mei 2012 - 21:47

Eikenprocessierups weer gesignaleerd

Regio

De eikenprocessierups is ook dit jaar veelvuldig aanwezig in heel Drenthe.

Sinds 2009 hebben we in Drenthe te maken met deze rups. Vanaf mei tot en met augustus kan de rups overlast veroorzaken, doordat hun brandharen bij mensen en dieren ernstige irritaties kunnen geven. Ook eikenbomen kunnen schade oplopen door vraat van de rups. Het uitroeien van de rups is niet mogelijk, voorkomen van uitbreiding wel.

De provincie, de gemeenten en GGD Drenthe werken samen om de risico’s voor mens en natuur zoveel mogelijk te beperken.

De provincie werkt met de 12 Drentse gemeenten en de GGD Drenthe samen aan het terugdringen en beheersen van de eikenprocessierups. Zij houden bij hoeveel potentiële nesten er ieder jaar zijn en waar deze zich globaal bevinden. Heeft u een nest met eikenprocessierupsen gezien, meld dit dan bij uw gemeente. De nesten worden zo snel mogelijk geruimd. Dit gebeurt door bevoegde bedrijven. Gebieden waar veel mensen komen, hebben daarbij uiteraard voorrang boven nesten die in afgelegen gebieden worden aangetroffen. GGD Drenthe adviseert gemeenten over de gezondheidsrisico’s.

Contact met brandharen van de eikenprocessierups kan klachten veroorzaken, zoals (hevige) jeuk, bultjes, blaasjes, roodheid en ontsteking. Verder kunnen verschijnselen optreden die lijken
op een verkoudheid. U kunt daarom het contact met de eikenprocessierups het beste zoveel mogelijk vermijden. Leer dit ook uw kinderen. Als u toch klachten krijgt door de brandharen van de eikenprocessierups, strip dan de huid direct na blootstelling met plakband. Spoel de huid en de ogen met lauw water en was uw kleding heel grondig op 60ºC. Meestal verdwijnen de klachten binnen enkele dagen tot 2 weken
vanzelf. Bij hevige jeuk kunnen middelen tegen de jeuk, zoals zalf op basis van menthol of aloë vera, verlichting geven. Zijn de klachten ernstiger of houden ze aan, neem dan contact met uw huisarts op
Provincie:
Tag(s):