maandag, 15. oktober 2012 - 17:18

Eindhoven Airport start met stillere glijvluchten

Eindhoven

Eindhoven Airport start donderdag 18 oktober met zogenaamde Continuous Descent Approaches (CDA’s) tijdens de landing. Een CDA is een 'groene' landingsprocedure waarbij de vliegtuigen in een glijvlucht de luchthaven naderen.

Stiller
Deze procedure is stiller omdat de nadering met minder motorvermogen wordt uitgevoerd en de kleppen in een later stadium worden gebruikt. Daarnaast vliegt het toestel gemiddeld ook hoger. Naast hindervermindering is een besparing op het brandstofverbruik, en dus ook minder CO2-uitstoot, een voordeel.

Om de glijvluchten in het luchtruim rond Eindhoven mogelijk te maken is een werkgroep opgericht. In deze werkgroep hebben vertegenwoordigers van de Koninklijke Luchtmacht, transavia.com, de regiogemeenten, de omwonenden (BOW) en Eindhoven Airport zitting genomen.

Om de omwonenden zo snel mogelijk hiervan te kunnen laten profiteren is door de werkgroep zeer voortvarend en succesvol gewerkt aan de noodzakelijke luchtruimaanpassing. Hierdoor kan vanaf 18 oktober a.s. gestart worden met een testperiode voor het gebruik van CDA’s.

Tijdens deze testperiode zal transavia.com trachten een zo groot mogelijk deel van haar vluchten met een CDA-nadering uitvoeren. Het doel van de test is de nieuwe procedures eigen te maken en de werkwijze van de Luchtverkeersleiding hierop in te richten.

De test duurt tot eind maart 2013. Daarna zal geleidelijk worden opgeschaald zodat naar verwachting vanaf april 2014 in principe alle civiele naderingen op Eindhoven volgens de stille methode worden uitgevoerd.

Deze samenwerking is maandag 15 oktober officieel bekrachtigd, door het tekenen van de samenwerkingsovereenkomst tussen de Koninklijke Luchtmacht en transavia.com.
Provincie:
Tag(s):