donderdag, 7. juni 2012 - 20:35

EK Voetbal 2012 en brandveiligheid

Terneuzen

De meeste brandveiligheidsregels gelden het hele jaar door en voor iedereen. Ook tijdens het EK Voetbal als u met familie, buren, vrienden of bekenden bij u thuis of gezamenlijk in een gebouw naar de wedstrijden op televisie gaat kijken.

De gemeente Terneuzen vraagt u dan ook alert te zijn op brandveiligheid rondom het EK Voetbal. Vooral de veiligheid van de versieringen is belangrijk. Onderstaande tips en aandachtspunten kunnen u hierbij helpen.

Tips voor brandveilig versieren
· Goede versiering is niet gemakkelijk ontvlambaar. Dit staat vermeld op de verpakking.
· Niet alle rood, wit, blauw of oranje vlaggetjes die in de handel zijn hebben de juiste brandvertragende kwaliteit. Verzeker u ervan dat u brandveilige versiering aanschaft en aanbrengt.
· Houd versiering op minimaal 50 centimeter afstand van spotjes en andere apparaten waarvan de oppervlaktetemperatuur kan oplopen. Dus ook van de televisie.
· Met lucht gevulde ballonnen zijn gewoon toegestaan.
· Plafondversiering moet zó zijn aangebracht, dat zij buiten bereik van het publiek hangt. Dit bereikt u door de versiering op ten minste 2.50 meter hoogte aan te brengen.
· Als vlaggen en doeken horizontaal tegen het plafond worden aangebracht mag dat alleen als deze zijn onderspannen met metaaldraad op een onderlinge afstand van ten hoogste 35 centimeter.

Als u twijfelt of versieringsmateriaal brandveilig is, dan kunt u dit met een eenvoudige proef zelf testen. Deze proef voert u natuurlijk altijd uit op een veilige plaats in de buitenlucht. Daarbij gaat u als volgt te werk:
U neemt een monster (van ongeveer 5 bij 25 centimeter) van het materiaal en houdt een uiteinde hiervan in een vlam van een ontstekingsbron zoals een aansteker of lucifer (Houd het monster bij voorkeur met een tang vast om mogelijk verbranden van uw handen te voorkomen). Wanneer het proefstuk vlam heeft gevat (of na 5 seconden), neemt u de ontstekingsbron weg.
Nadat de ontstekingsbron is weggenomen moeten de vlammen direct doven
Indien dit niet het geval is, of er zijn brandende druppels vrijgekomen, heeft het materiaal niet de vereiste brandvertragende kwaliteit

Het ziet er heel gezellig uit al die versierde straten en buurten. Houd alleen wel rekening met de bereikbaarheid van uw straat of buurt voor brandweer en ambulance. Er zijn een paar eenvoudige regels bij het versieren van de ‘openbare weg’: zorg dat versieringen boven de openbare weg hoger dan 4,2 meter hangen en houd een breedte van ten minste 3,5 meter vrij.

Meer informatie over vluchtroutes, versieringen en blusmiddelen kunt u vinden in een voorlichtingsfolder. Deze is via onderstaande link te raadplegen: Feestversiering? Het kan en moet veilig!
De folder is ook te verkrijgen bij de gemeente Terneuzen.

Voor overige vragen of opmerkingen aangaande brandveiligheid kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving van de gemeente Terneuzen. Dit kan op werkdagen tijdens de openingstijden van het stadhuis via telefoonnummer 14 0115.

In het belang van uw gezin en omgeving, hopen we dat u de brandveiligheidsregels wilt naleven. We wensen u een plezierig en brandveilig EK 2012!
Provincie:
Tag(s):