vrijdag, 9. maart 2012 - 13:33

Emissiehandel stikstofoxiden afgeschaft

Den Haag

De handel in NOx-emissies, de zogenaamde stikstofoxiden, wordt afgeschaft.

'Het systeem functioneert niet zoals de bedoeling was toen het in 2005 werd ingevoerd. De CO2-emissiehandel blijft wel bestaan', meldt het ministerie van Infrastructuur en Milieu vrijdag.

De ministerraad heeft vrijdag ingestemd op het voorstel van staatssecretaris Atsma (IenM). Een wetsvoorstel wordt voor de zomer aan de Tweede Kamer gezonden.

De handel in emissierechten binnen Nederland is niet op gang gekomen. Een uitbreiding naar een Europees marktinstrument is kansloos omdat Europa heeft gekozen voor een systeem waarbij de uitstoot van de industrie binnen emissiegrenswaarden moet blijven. Dit beperkt de mogelijkheden van uitruil van emissierechten tussen meer en minder uitstotende bedrijven.

Besparing
Opheffing van de NOx-emissiehandel leidt tot een besparing van €6 miljoen aan administratieve lasten. Ook de bestuurlijke lasten verminderen met €1 miljoen per jaar.
Provincie:
Tag(s):