woensdag, 5. september 2012 - 21:24

Emmen kan strikter optreden tegen hennepteelt in woningen

Emmen

Emmen heeft het nieuwe gemeentelijke drugsbeleid vastgesteld. De gemeente kan daardoor strikter optreden tegen onder andere de hennepteelt in woningen. Zo kan een woning bijvoorbeeld eerder worden binnengedrongen als men vermoedt dat er een hennepplantage is. Doel van het nieuwe drugsbeleid is de gemeente Emmen zoveel mogelijk vrij te houden van teelt en handel in drugs. Het nieuwe beleid geeft ook handvatten om de bedrijfsvoering van de twee coffeeshops binnen de grenzen van de gedoogcriteria te houden.

De effectiviteit van het nieuwe beleid is al gebleken tijdens de controle van kamerverhuurpanden eerder dit jaar. Aanleiding voor het opstellen van het nieuwe gemeentelijke drugsbeleid is onder andere de toegenomen professionalisering en criminalisering binnen de drugswereld, de veranderde landelijke wetgeving en de intensievere samenwerking met politie, justitie en belastingdienst.

In het nieuwe gemeentelijke drugsbeleid zijn de door het Rijk gewenste aanscherpingen van het gedoogbeleid rondom coffeeshops onder voorbehoud opgenomen. Dit gaat dan onder andere over een maximum ledenaantal, de invoering van een wietpas en een verplichte ledenregistratie. Het is namelijk niet ondenkbaar dat deze aanscherpingen door de rechter of het Rijk nog worden aangepast. Door de aanscherpingen onder voorbehoud in het nieuwe beleid op te nemen, kan de gemeente snel inspelen op een eventuele gewijzigde situatie.
Provincie:
Tag(s):