woensdag, 25. april 2012 - 21:31

Emmen krijgt taalklassen voor anderstalige kinderen

Emmen

Het college van Burgemeester en Wethouders van Emmen heeft besloten een expertisecentrum voor anderstalige kinderen te starten in een vleugel van het gebouw van openbare basisschool De Brink in de Emmense wijk Bargeres.

In het schoolgebouw is ruimte beschikbaar om de speciale taalklassen te huisvesten. Daarnaast heeft Daltonschool De Brink door de jaren heen ervaring opgedaan met de opvang van kinderen uit andere landen en onderscheidt de school zich met onderwijsplannen voor kinderen
op maat (zorgplannen). E r zal nauw samengewerkt worden met het nog op te zetten centrum. De directeur OBS De Brink zal ook de directeur van het expertisecentrum worden.

In het expertisecentrum worden speciale taalklassen ingericht voor kinderen die vanuit andere landen in de gemeente Emmen komen wonen en de Nederlandse taal niet machtig zijn. Alle basisscholen uit de gemeente kunnen anderstalige kinderen aanmelden voor deze taalklas, zodat zij zelf niet een dergelijk scholingsprogramma hoeven aan te bieden. Zodra de kinderen taalvaardig zijn, gaan de kinderen naar de basisschool die hun ouders hebben gekozen.

Kinderen van obs De Brink die bij het Nederlands spreken extra gestimuleerd moeten worden, kunnen ook lessen volgen op het expertisecentrum. Dit komt zeer gelegen, omdat naar verwachting volgend schooljaar leermiddelen van het Rijk vervallen voor begeleiding van deze groep kinderen. Hierdoor zal de bestaande 'schakelklas' vervallen. Door samen te werken met het expertisecentrum, blijft de extra begeleiding van deze kinderen mogelijk.

Ter stimulering van de taalontwikkeling worden gezamenlijk met de kinderen van obs De Brink activiteiten rondom 'sport en spel' gedaan. Ook spelen de kinderen op het schoolplein met elkaar. Dit stimuleert de anderstalige kinderen Nederlands te spreken. De leervakken zoals taal, rekenen en aardrijkskunde blijven apart gegeven, in de afzonderlijke klassen.

Doordat het COA de opvang op het asielzoekerscentrum (azc) in Emmen
verandert in een opvang voor asielzoekers met minderjarige kinderen, zullen er vanaf 1 mei a.s. meer kinderen op het azc wonen. Het college heeft besloten de school op het asielzoekerscentrum ook volgend schooljaar open te houden. De kennis en kunde die leerkrachten van De Kleurdoos de afgelopen jaren hebben opgedaan, brengen zij ook in op het expertisecentrum. Daarnaast gaat obs De Brink de rol van 'moederschool' overnemen van obs Angelslo, die deze rol tot op heden vervulde voor De Kleurdoos. Dit betekent dat obs De Brink en De Kleurdoos meer afstemmen over personele en organisatorische vraagstukken.
Provincie:
Tag(s):