vrijdag, 20. april 2012 - 17:13

Emmen schiet FC Emmen te hulp

Emmen

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Emmen wil voorkomen dat de gemeente bij een faillissement van FC Emmen € 5 miljoen moet afboeken.

Het college kiest er daarom voor om de door de gemeente beschikbaar gestelde leningen aan het Stadionbedrijf BV veilig te stellen. Daarnaast wil het college voorkomen dat de ontwikkelingen op het bedrijventerrein Businesspark Meerdijk negatieve gevolgen ondervinden, als er in het stadion op de Meerdijk niet meer gevoetbald wordt of geen andere activiteiten plaatsvinden. Het college is daarom bereid om onder voorwaarden op een andere manier deel te nemen in het Stadion¬¬bedrijf BV. Op donderdag 26 april neemt de gemeenteraad een besluit over het voorstel van het college.

De heer Lubbers, bestuurder van FC Emmen, wil schoon schip maken bij de voetbalclub. Hij vraagt niet alleen medewerking van de gemeente, maar verlangt ook dat andere betrokkenen een bijdrage leveren. Verder werkt hij aan het binnenhalen van investeringen door nieuwe partijen. Hierdoor krijgt FC Emmen weer een gezond financieel toekomstperspectief. Eerder zorgde de heer Lubbers er al voor dat door particulieren € 500.000,- beschikbaar werd gesteld om dit voetbalseizoen af te kunnen maken.

Het college stelt als uitdrukkelijke voorwaarde voor de medewerking van de gemeente dat de participanten in de Trots van Drenthe een wezenlijke financiële bijdrage leveren door af te zien van hun rechten op FC Emmen. Verder wil het college dat door particulieren middelen beschikbaar worden gesteld ten behoeve van het veilig stellen van de continuïteit van de voetbalclub.

Het college is onder deze voorwaarden bereid om de deelname van de gemeente in het Stadionbedrijf BV aan te passen. Dit houdt onder andere in dat de gemeente bestaande leningen voor 10 jaar aflossingsvrij maakt. De rente op deze leningen moet wel betaald worden. Voor de gemeente blijven de financiële gevolgen beperkt. Jaarlijks zal de gemeente € 11.700,- minder rente krijgen. Hiermee stelt het college het geïnvesteerde vermogen van € 5 miljoen veilig.
Provincie:
Tag(s):