maandag, 5. maart 2012 - 13:33

Enschede wil straatverlichting buitengebied beperken

Enschede

Om lichtvervuiling tegen te gaan is het voornemen van de gemeente Enschede in haar buitengebied het aantal lichtmasten te beperken. Dit heeft de gemeente maandag laten weten.

Via de website www.twenteverlichtbewust.nl kunnen inwoners tot 16 maart zien wat de gemeente met de lantaarnpalen in het buitengebied van plan is. Op deze website worden de meningen verzameld over welke lichtmasten in het buitengebied gemist kunnen worden en welke niet.

De inwoners in het buitengebied zijn al per brief geïnformeerd en hebben een mening kunnen achterlaten op de website. In het buitengebied van Enschede staan ongeveer 1.320 lantaarnpalen.

Het beperken van straatverlichting draagt bij aan het doel om energie te besparen en daarmee de CO-2 uitstoot terug te dringen. Samen met andere Twentse gemeenten en in samenspraak met de Enschedese inwoners wil de gemeente Enschede openbare verlichting in het buitengebied beperken voor zover de verkeersveiligheid dit toelaat.

Mening inwoners
Er is een inventarisatie gemaakt van de lichtpunten die in Enschede in aanmerking komen om te verdwijnen. Inwoners ontvingen al een brief en kunnen tot 16 maart 2012 op de website www.twenteverlichtbewust.nl terecht om een mening te geven over verlichting in het buitengebied.

Wellicht vindt men dat meer verlichting in het buitengebied weg kan, of dat bepaalde lantaarnpalen juist moeten blijven staan. Per straat kan een reactie worden geven op de website www.twenteverlichtbewust.nl.

Verzamelen reacties
De gemeente verzamelt alle reacties en bespreekt deze samen met de omliggende gemeenten in de regio Twente. De uitkomsten en het advies voor het verwijderen van enkele lichtmasten wordt vervolgens voorgelegd aan het college van B&W.
Provincie:
Tag(s):