maandag, 9. juli 2012 - 13:23

Enthousiaste sprong voor schoon water

Almere

Niet gehinderd door het regenachtige weer deden zondag 35 kinderen en ouders enthousiast mee aan de Big Jump in Almere.

Om aandacht te vragen voor schoon water sprongen de deelnemers om 15.00 uur, gehuld in een t-shirt van de Floriade, in het Weerwater bij Camping Waterhout in Almere. De Big Jump werd georganiseerd door Natuur en Milieufederatie Flevoland (NMFF).

Niet alleen in Almere haalden mensen een nat pak, ook elders in Nederland en zelfs over de landsgrenzen sprongen tienduizenden mensen op hetzelfde moment in het water. De Big Jump is een jaarlijks terugkerend internationaal evenement om het belang van schoon oppervlaktewater in de eigen omgeving te benadrukken.

Schoon water is van levensbelang voor mensen, planten en dieren. De provincie Flevoland, de ´gebiedspartners´ waaronder NMFF en het Waterschap Zuiderzeeland werken daar in Flevoland hard aan. Daarom gaf Lida Schelwald, heemraad van het waterschap, het startschot voor de Big Jump.

De deelnemers aan de Big Jump in Almere hadden zich voor de gelegenheid in een t-shirt van de Floriade gehuld. Vera Dam, directeur van NMFF, verklaarde in een korte toespraak de link tussen Big Jump en Floriade. Ze zei: “Het ambitieuze plan dat de gemeente Almere heeft gemaakt voor de wereldtuinbouwtentoonstelling in 2022 draait om ´growing, green cities´ en daarvoor is schoon water onontbeerlijk.”

NMFF werd bij de organisatie van de Big Jump ondersteund door Waterschap Zuiderzeeland, Sportvisserij MidWest Nederland en St. Sloeproeien Almere.
Provincie:
Tag(s):