maandag, 15. oktober 2012 - 22:05

Euregio onder de loep vanwege grensoverschrijdende criminaliteit

Maastricht

De Euregio Maas Rijn (de Nederlandse provincie Limburg, de Belgische provincies Limburg en Luik en de regio Aken) kampt met grensoverschrijdende criminaliteit.

Om deze criminaliteit beter te kunnen bestrijden, trekt Limburg samen op met de Duitse en Belgische partners.

Met een uniforme en eenduidige aanpak wordt de veiligheid in deze regio verbeterd. Hiertoe is het zogenoemd EMROD-project opgestart. EMROD staat voor: Euregio Maas Rijn Observatorium van Delinquentie. Binnen Europa is dit project een primeur. Het is namelijk de eerste keer dat gegevens over grensoverschrijdende criminaliteit op een internationale, wetenschappelijke en intersectorale wijze worden verzameld en geanalyseerd. Op basis van deze analyses worden prioriteiten gesteld en een gezamenlijke aanpak gekozen voor de bestrijding van deze criminaliteit.

Enquête naar veiligheidsbeleving
Het is voor deze aanpak van belang meer inzicht te krijgen in de veiligheidsbeleving van burgers. Dat inzicht wordt verkregen door een uitgebreide enquête naar veiligheidsbeleving in de Euregio Maas Rijn. In totaal worden 2000 burgers in deze euregio telefonisch geïnterviewd waarvan 500 in Zuid-Limburg.

De interviews vinden de komende maanden plaats en worden gedaan door de firma “Dedicated Resources”. Het interview duurt ongeveer 20 minuten en wordt uiteraard in de eigen moedertaal afgenomen. De antwoorden worden anoniem verwerkt. De vragenlijst kent een aantal onderdelen: algemene gegevens (geslacht, leeftijd, woongebied, etc.), persoonlijke beleving van veiligheid in eigen buurt/wijk, objectieve veiligheid in eigen buurt/wijk, advies aan politie en justitie, rol media, veiligheidsbeleving bij bezoek aan de steden en andere factoren in relatie tot veiligheidsbeleving zoals arbeidsparticipatie en eenzaamheid.

Voorafgaand aan de interviews ontvangen de te interviewen personen een brief van de gouverneur waarin deelname aan dit onderzoek van harte wordt aanbevolen. De resultaten van dit onderzoek komen medio 2013 beschikbaar.
Provincie:
Tag(s):