zaterdag, 10. maart 2012 - 10:41

Europese studenten moeten meer werken voor basisbeurs

Het wordt minder eenvoudig voor buitenlandse studenten om in Nederland volledige studiefinanciering te krijgen. Staatssecretaris Zijlstra trekt de grens op van acht naar 14 gewerkte uren per week. Dit heeft het ministerie van Onderwijs bekendgemaakt.

Nu nog komen Europese studenten met een arbeidscontract van minimaal acht uur per week in aanmerking voor studiefinanciering, omdat zij, naast student, ook als volwaardig werknemer worden beschouwd. Deze soepele interpretatie van de Europese regels heeft de afgelopen jaren geleid tot een forse stijging van de kosten. In 2006 was dit 6 miljoen euro, vorig jaar werd aan Europese studenten al 26 miljoen aan studiefinanciering uitgekeerd.

Offers
Zijlstra vindt die houding niet meer van deze tijd: ,, Een Europese student die slechts acht uur per week betaald werk doet, hoeft niet alle voordelen van het werknemerschap te genieten. Ik vind het niet eerlijk om buitenlandse studenten in de watten te leggen terwijl we offers vragen van Nederlandse studenten.’’
Daarom trekt hij de grens op naar 14 uur werk per week. Deze nieuwe norm valt binnen de grens van 40% van de gebruikelijke volledige arbeidstijd, die ook in de sociale zekerheid en bij het vreemdelingenbeleid gebruikt wordt.
Provincie:
Tag(s):