zaterdag, 7. januari 2012 - 10:04

Evacués Groningen terug naar huis. Nooddijk voor Friesland

Groningen

De inwoners van Woltersum, Wittewierum en delen van Ten Boer en Ten Post mogen weer terugkeren naar hun woning.

Het gaat om circa 800 mensen die oplast van de gemeenten verplicht hun huizen moesten verlaten vanwege de kans op een dijkdoorbraak van het Eemskanaal. Dat heeft een woordvoerder van de Veiligheidsregio Groningen zaterdag gemeld.

De evacueerden zullen straks onder politiebegeleiding terug worden gebracht. Het vee kan nog niet terug.

Eerder vanochtend
De waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag meer dan 33 miljoen m3 water kunnen spuien in de Waddenzee. Daardoor is het waterpeil in de provincie aanzienlijk gedaald. Bij Lauwersoog kon waterschap Noorderzijlvest in 4,5 uur 28,3 miljoen kubieke meter water spuien. Het waterpeil in het Lauwersmeer kwam daarmee zo’n 80 centimeter lager uit dan op het hoogste punt van afgelopen week. Waterschap Hunze en Aa’s verwerkte bij Delfzijl en Nieuwe Statenzijl in 6,5 uur zo’n 5 miljoen kubieke meter water.

Er hebben zich in de nacht van vrijdag op zaterdag geen nieuwe incidenten voorgedaan. De hele nacht is de situatie uiteraard wel nauwlettend in de gaten gehouden.

In totaal hebben zich vrijdag 188 mensen gemeld bij de opvang in De Tiggelhal in Ten Boer. Deze opvang is door hen niet als slaapplaats gebruikt. De overgrote meerderheid heeft zelf een logeeradres gevonden. Tien mensen zijn uiteindelijk ondergebracht in een hotel.

In de stad Groningen zijn vrijdagavond de nutsvoorzieningen van de woonboten hersteld. Ook in het gebied rond Woltersum zijn deze voorzieningen weer aangesloten.

Nooddijken in Friesland
De waterstand in Fryslân blijft hoog tot na het weekend. Dat zorgt voor druk op de dijken. Wetterskip Fryslân heeft inmiddels 700 kilometer dijk geïnspecteerd op verzwakking en verweking. Slechts 700 meter vertoont tekenen van verweking. Vandaag zal het waterschap gaan beginnen met herstelwerkzaamheden van de verzwakte dijkvlakken.
Provincie:
Tag(s):