woensdag, 13. juni 2012 - 12:55

EVO: ‘kabinet volgt juiste koers in anti-piraterijbeleid’

Zoetermeer

Tot tevredenheid van verladersorganisatie EVO komt er extra materieel beschikbaar voor de bestrijding van piraterij. Dit heeft minister Hillen van Veiligheid en Justitie gisteren met goedkeuring van de kamer toegezegd tijdens het debat in de Tweede Kamer over piraterij.

Naast het beschikbaar stellen van afdoende teams van mariniers op individuele transporten, heeft de minister ook steun gekregen voor de inzet van twee extra cougar helikopters, een onderzeeër en een onbemand vliegtuig. Het kabinet en de Tweede kamer zitten volgens de verladers op de juiste koers door zich te richten op het daadwerkelijk oplossen van problemen in de meest risicovolle gebieden en niet te kiezen voor symptoombestrijding in de vorm van private beveiliging.

Inzet van private bewakers is slechts symptoombestrijding die de kans op escalatie van geweld vergroot en het zeetransport structureel duurder maakt. Nu is het volgens EVO zaak dat ook andere landen het Nederlandse beleid overnemen, zodat de internationale handel snel gevrijwaard wordt van de verschrikkingen van piraterij.

Gevaarlijke symptoombestrijding
Gisteren werd vanuit verzekeringshoek gepleit voor het mogelijk maken van private bewaking op schepen. EVO waarschuwt dat de koopvaardij hier niet bij gebaat is. Door reders in staat te stellen private bewakers in te huren, wordt een schijnzekerheid gecreëerd die de kans op geweldsescalatie vergroot. Bovendien wordt het probleem van piraterij niet opgelost.

Commerciële beveiligingsbedrijven zijn er immers niet bij gebaat de bron van het gevaar aan te pakken, denkt EVO. Daardoor zijn private beveiligers, in tegenstelling tot door de overheid meegestuurde mariniers, eerder geneigd het op escalatie aan te laten komen, met alle gevolgen voor de bemanning en het schip van dien. Tot slot wijzen de verladers erop dat als rederijen zelf kunnen beslissen over het al dan niet aan boord nemen van private beveiligers, de kans groot is dat er meer beveiligingsteams worden ingehuurd dan risicoanalyses rechtvaardigen. Dat zou betekenen dat de hele scheepvaartsector en dus verladers worden geconfronteerd met onnodig hoge kosten.

Juiste koers
Volgens de verladersorganisatie moeten kleine flexibele teams van mariniers zorgen voor de veiligheid op korte termijn en is het de taak van de internationale gemeenschap om de criminele netwerken achter piraterij te ontmantelen en te zorgen voor afdoende opsporings- en vervolgingsfaciliteiten in de regio. Overheden hebben de plicht om, op een professionele wijze en ondersteund door democratische instituties, de veiligheid van de bemanning en handel te garanderen. Volgens EVO nemen de Nederlandse regering en het parlement die rol serieus en kunnen andere landen daar een voorbeeld aan nemen.
Provincie:
Tag(s):