woensdag, 28. maart 2012 - 10:32

EVO lanceert Brandstofclausule Check voor opdrachtgevers transport

Zoetermeer

Verladersorganisatie EVO lanceert vandaag voor de opdrachtgevers van transport (verladers) een nieuwe service, de Brandstofclausule Check. Directe aanleiding voor het initiatief is de toegenomen brandstofprijs.

EVO krijgt veel vragen van verladers, waaruit blijkt dat er nog altijd onduidelijkheid is over de brandstofclausule. Met de nieuwe service kunnen zij nagaan of zij in hun vervoerscontracten met logistiek dienstverleners goede afspraken hebben gemaakt over de consequenties van schommelingen in de brandstofprijs. Ook kunnen zij met dit hulpmiddel berekenen wat de gevolgen van fluctuaties in de brandstofprijs zijn voor hun specifieke contract, indien zij al gebruik maken van een brandstofclausule.

Nog altijd veel onduidelijkheid

Veel bedrijven die aangesloten zijn bij EVO benaderen de verladersorganisatie naar aanleiding van de gestegen brandstofprijs. Uit de vragen en situaties die de leden aan EVO voorleggen, blijkt dat er nog altijd onduidelijkheid bestaat over de brandstofclausule en de juiste toepassing ervan. EVO heeft bijvoorbeeld een clausule onder ogen gekregen, waarin alleen prijsverhogen ten laste komen van de verlader en er geen afspraak is over prijsdaling. Ook komt het nogal eens voor dat transporteurs de totale vervoersprijs willen verhogen met een percentage dat gelijk is aan de procentuele stijging van de brandstofprijs.

Dat is onterecht, aangezien de brandstofprijs slechts één parameter van de totale vervoersprijs is. Tot slot is de brandstofclausule in veel gevallen dusdanig ingewikkeld dat er interpretatieverschillen tussen de verlader en de vervoerder ontstaan.

De Brandstofclausule Check

EVO wil een eind maken aan de onduidelijkheid over (de juiste toepassing van) de brandstofclausule en verladers tegelijkertijd aanmoedigen hiervan wel gebruik te maken. De clausule biedt zekerheid aan zowel de verlader als de vervoerder en zorgt ervoor dat grote schommelingen in de brandstofprijs op een eerlijke en redelijke manier opgevangen worden. Daarom komt er op de website van de verladersorganisatie een voorbeeldclausule te staan.

Tevens biedt EVO verladers een narekenmodel, waarmee men kan controleren welke consequentie de ontwikkeling van de brandstofprijs heeft voor de prijs van het vervoer binnen het specifieke contract. Tot slot kunnen verladers hun bestaande clausule laten nakijken door juristen en transportexperts.

Wat is de brandstofclausule?

Een brandstofclausule is een afspraak binnen de vervoersovereenkomst tussen een verlader en vervoerder. De prijs in de vervoersovereenkomst wordt doorgaans gebaseerd op een ritprijs of prijs per vervoerskilometer. Deze wordt bepaald door tal van variabelen, waaronder het loon van de chauffeur, afschrijvingskosten van het vervoermiddel, maar ook door de brandstofprijs.

Met een brandstofclausule wordt voorkomen dat al te grote prijsschommelingen in de brandstof worden afgewenteld op één van de contractpartijen en dat contracten ten gevolge van deze prijsstijging of -daling moeten worden opengebroken. Een brandstofclausule leidt ertoe dat een stijging van de brandstofprijs boven een afgesproken marge doorbelast wordt aan de opdrachtgever van het vervoer, waar een prijsdaling buiten eenzelfde marge tot een daling van de afgesproken vervoersprijs leidt.
Provincie:
Tag(s):