zaterdag, 18. februari 2012 - 11:39

Exclusief recreëren in de Oostvaardersplassen

ARK Natuurontwikkeling heeft op verzoek van Staatsbosbeheer een aantal ideeën ontwikkeld om de Oostvaardersplassen op een andere en unieke manier te kunnen beleven.

Vanaf half april is het mogelijk om in de Oostvaardersplassen naast de bekende excursies en wandelingen ook te eten, overnachten of een trouwreportage te maken.

Staatsbosbeheer en ARK hopen op deze manier het recreatieve aanbod in het gebied te verbreden en meer mensen dit natuurgebied te laten beleven. De locaties zijn door de boswachters van Staatsbosbeheer zorgvuldig gekozen. Niet alleen om optimaal te kunnen genieten van het gebied, maar ook om verstoring voor de dieren te voorkomen.

Staatsbosbeheer en ARK gebruiken 2012 als proef om te kijken of deze vernieuwende en exclusieve vorm van recreatie op voldoende belangstelling kan rekenen en aansluit bij de wensen van het publiek. De opbrengsten uit dit project worden gebruikt om bestaande plannen in de Oostvaardersplassen te realiseren en om de kwaliteit van de natuur, de recreatieve voorzieningen en de beschutting voor de grote grazers te verbeteren.
Provincie:
Tag(s):