donderdag, 19. januari 2012 - 21:08

Experiment verplaatsen coffeeshops in Amsterdam

Amsterdam

Amsterdam voert een pilot coffeeshops uit om te kijken naar de mogelijkheden om coffeeshops beter over de stad te spreiden en overlast tegen te gaan.

Binnen de pilot kunnen maximaal vijf coffeeshops bij wijze van experiment verplaatsen naar een nieuwe locatie. Het gaat om een tijdelijke locatie voor twee jaar. Na afloop wordt bepaald of de locatie en de exploitatievorm definitief worden.

Voor deelname aan de pilot geldt een aantal voorwaarden, aandachtspunten, voorrangsgronden en beperkingen. Binnen de pilot kan het effect van drie verschillende typen coffeeshops worden onderzocht (alleen afhalen, alleen ter plekke consumeren en een combinatievariant).

Coffeeshops die een nieuwe locatie hebben gevonden die voldoet aan de voorwaarden kunnen zich aanmelden voor deelname aan het experiment. Dit kan door een brief te sturen aan de stadsdeelvoorzitter van het stadsdeel waar men zich wil vestigen.

Het stadsdeel beoordeelt eerst de aanmelding. De uiteindelijke beslissing over welke coffeeshops op welke locatie kunnen deelnemen aan het experiment wordt genomen door de lokale Driehoek.
Provincie:
Tag(s):