donderdag, 28. juni 2012 - 14:23

Extra geld voor bestrijding obesitas bij kinderen

Den Haag

Minister Schippers van VWS steekt 26 miljoen euro in het tegengaan van obesitas bij kinderen. Zij heeft de Tweede Kamer per brief laten weten hoe zij deze investering invult. Schippers wil meer aandacht voor gezondheid op school, een gezonde leefstijl en het stimuleren van sporten en bewegen.

Ook moet er een extra contact zijn tussen jongeren en de jeugdgezondheidszorg. Zo nodig moet dit contactmoment worden aangevuld met een extra gesprek, een groepsbijeenkomst of gerichte ondersteuning aan een leerkracht. V&VN is blij met het extra contactmoment voor jongeren waarin aandacht geschonken wordt aan gezond gewicht.

Inge Parlevliet, voorzitter van de Fractie Jeugd van V&VN: 'Wij zijn heel blij met het extra geld voor een contactmoment op 15 of 16 jaar. Op die leeftijd wordt vaak psychiatrische problematiek vastgesteld, maar ook worstelen tieners met grote problemen zoals seksuele geaardheid en seksueel
overdraagbare aandoeningen. Zo'n contactmoment kan dan heel breed worden ingezet." Het contactmoment rondom 14 jaar is er al en wordt in veel regio's uitgevoerd. V&VN wijst er wel op dat preventie bij overgewicht niet begint bij 14 jaar, maar veel eerder.'
Provincie:
Tag(s):