vrijdag, 6. januari 2012 - 15:30

F-16 inspecteert dijken langs Eemskanaal

Groningen

Een F-16 van de Koninklijke Luchtmacht is vrijdagmiddag op verzoek van de Veiligheidsregio Groningen ingezet om de door het hoge water bedreigde gebieden in Noord-Nederland te inspecteren. Dit heeft het ministerie van Defensie vrijdag laten weten.

De F-16 van vliegbasis Volkel voert op verzoek van de Veiligheidsregio Groningen, door tussenkomst van het ministerie van Veiligheid en Justitie, een vlucht uit boven het Eemskanaal.

Tijdens de vlucht wordt met het zogeheten RecceLite-systeem opnames gemaakt van de kades langs het Eemskanaal en de dijken langs het Winschoterdiep. Met behulp van deze beelden kan het waterschap de huidige situatie van de hoge waterstand van het Eemskanaal analyseren.

Het waterschap wil met de beelden in kaart brengen hoe de dijken het hoogwater hebben doorstaan en waar kwelwater omhoog is gekomen. De gegevens moeten nog geanalyseerd worden door het waterschap zelf.

Januari vorig jaar is er eveneens een F-16 ingezet om opnames te maken van de dijken in Noord-Limburg, welke op dat moment bedreigd werden door een hoge waterstand.

RecceLite
De luchtmacht beschikt over een verkenningssysteem, RecceLite, dat onder de F-16 hangt. Dit systeem wordt ook ingezet in Afghanistan waar Defensie met vier jachtvliegtuigen aanwezig is.

De F-16’s worden in Afghanistan dagelijks ingezet met RecceLite bij onder andere het verkennen van routes en het opsporen van bermbommen. Het systeem is uitermate geschikt om grote gebieden in kaart te brengen.

Het uitvoeren van steunverzoeken van andere ministeries, zoals het assisteren bij brand in Moerdijk of de ondersteuning van de Nationale Reserve behoort tot de nationale taken van Defensie.

Met de F-16's wordt ook een andere nationale taak uitgevoerd. Twee jachtvliegtuigen staan 24 uur per dag 7 dagen per week paraat voor het beveiligen van het Nederlandse luchtruim.
Provincie:
Tag(s):