donderdag, 13. december 2012 - 11:26 Update: 08-07-2014 0:31

Facebook gebruik verzevenvoudigd in twee jaar

Amsterdam

Onderzoeksbureau Multiscope heeft wederom de kennis, houding en het gedrag rondom social media in kaart gebracht. Uit het onderzoek, dat gehouden werd onder ruim 13.000 Nederlanders, blijkt dat het gebruik van social media een flinke stap heeft genomen.

Grote winnaar is Facebook. Het gebruik van dit Amerikaanse netwerk verzevenvoudigde in de afgelopen 2 jaar.

Gebruik stijgt met 50%
Waar social media zich 2 jaar geleden nog in een overgangsfase leek te bevinden, is het nu echt onderdeel geworden van ons dagelijks leven. De naamsbekendheid is onverminderd hoog (97%) en het aantal mensen dat een profiel op minimaal één van de netwerken heeft, steeg van 89% naar 93%. De grote stijging zit vooral in het aantal uren dat we online aan het 'socializen' zijn.

In 2010 netwerkte Nederland 40 miljoen uur per maand, 2 jaar later is dat met 50% gestegen naar ruim 60 miljoen uur. Grootste stijger onder de netwerken is Facebook. 62% van onze tijd op social media besteden we aan Facebook, waar dat 2 jaar geleden nog 16% was. Met een naamsbekendheid van 92% is Facebook ook het bekendste netwerk. De naamsbekendheid van het zakelijke netwerk LinkedIn steeg relatief het hardst, van 46% naar 69%. Grote verliezer de afgelopen 2 jaar is Hyves. Het aantal ondervraagden dat aangaf een profiel op dit Nederlandse netwerk te hebben lag ruim een derde lager dan in 2010. Ondanks dat is Hyves, na Facebook, nog steeds het bekendste netwerk in Nederland. Google+ is het enige nieuwe netwerk dat in de afgelopen 2 jaar een rol van betekenis heeft weten te bemachtigen. Al blijft het aantal profielen (9%) nog ver achter bij de bekendheid (50%).

Plafond nog niet bereikt
Als we naar de toekomst kijken is de groei er zeker nog niet uit. Bij de meeste netwerken verwachten gebruikers er het komende jaar meer gebruik van te gaan maken. Het is LinkedIn dat de grootste groei kan verwachten. 15% meer mensen zeggen vaker gebruik te gaan maken van LinkedIn dan minder. Hyves mag zich zorgen maken over haar gebruik in de toekomst. Er wordt 48% vaker gezegd dat mensen in de toekomst minder zullen 'Hyven' dan dat men dat meer zal gaan doen.

'Echt' contact verdwijnt niet
De belangrijkste reden om social media te gebruiken is contact onderhouden met vrienden/familie (63%) of oude bekenden/collega's (57%) en als aangenaam tijdverdrijf (38%). Ruim een derde gebruikt het vooral om foto's te delen.

60% van de ondervraagden is het oneens met de stelling dat ze door het gebruik van social media minder 'echt' contact hebben met mensen. Ondanks dat er veelvuldig gebruik gemaakt wordt van social media geeft een relatief groot deel van de mensen (42%) aan dat social media een gevaar vormen voor hun veiligheid. Slechts 26% van de ondervraagden geeft aan zich hier geen zorgen over te maken.
Categorie:
Tag(s):