maandag, 18. juni 2012 - 9:27

Femke Halsema voorzitter raad van advies ASN Bank

Femke Halsema is de nieuwe voorzitter van de raad van advies van de ASN Bank. Zij volgt Saskia Noorman-Den Uyl op, die het voorzitterschap sinds 2008 bekleedde. Dat heeft de ASN Bank op 18 juni 2012 bekend gemaakt.

De raad van advies adviseert de directie van de ASN Bank gevraagd en ongevraagd over haar beleid. De raad toetst de invulling van de duurzame missie van de ASN Bank, die is uitgewerkt in haar duurzaamheidsbeleid. De directie en de raad overleggen regelmatig over de activiteiten en resultaten en over de duurzame koers van de bank. De overige leden van de raad zijn Hans Kamps en Jan van der Kolk. In de loop van 2012 wordt de raad van advies nog met twee leden uitgebreid.

Betrokkenheid

De ASN Bank is blij met de komst van Halsema. Femke Halsema is een voorbeeld van iemand die generaties verbindt. Zij is sterk betrokken bij de duurzame missie van de bank: mensenrechten, biodiversiteit en klimaat. Haar kennis en statuur zijn voor de ASN Bank en haar klanten van grote toegevoegde waarde, aldus Jeroen Jansen, directeur van de ASN Bank.

Voor haar rol als voorzitter van de raad van advies van de ASN Bank krijgt Femke Halsema een jaarlijkse vergoeding van 9.000,-. Ook Halsema is content met haar nieuwe functie: Ik ben er trots op te mogen bijdragen aan het succes van de ASN Bank, een bank die laat zien dat maatschappelijk verantwoord, sociaal en duurzaam bankieren mogelijk, verstandig en effectief is.

CV

Femke Halsema (1966) was vanaf 1998 lid van de Tweede Kamer voor GroenLinks en van november 2002 tot januari 2011 fractievoorzitter. Van januari tot en met juni 2012 bekleedt Femke Halsema de Vrede van Utrecht-leerstoel aan de Universiteit Utrecht. Eerder bekleedde zij de Leonardoleerstoel van Tilburg University.

Als freelancer werkt zij aan een boek en een documentaireserie, en schrijft zij regelmatig essays voor de Volkskrant. Daarnaast vervult zij bestuurlijke functies. Zij is sinds 1 januari 2012 bestuursvoorzitter van Stichting Vluchteling en sinds juni 2011 voorzitter van de raad van commissarissen van de Weekblad PersGroep. Ook is zij bestuursvoorzitter van het toneelgezelschap Female Economy en lid van de raad van advies van World Press Photo.
Provincie:
Tag(s):