vrijdag, 15. juni 2012 - 10:15 Update: 08-07-2014 0:50

Financieel gezonde overheid vraagt bezuiniging van 20 miljard euro

Gezonde overheidsfinanciën vormen de basis voor stabiliteit en vertrouwen ten behoeve van economische groei. Dat vraagt in de periode tot 2017 om een pakket aan saldoverbeterende maatregelen van € 20 miljard.

Dat is de kern van het advies van de Studiegroep Begrotingsruimte aan de diverse politieke partijen én aan het kabinet dat na de verkiezingen en de formatie aantreedt.

Het begrotingstekort moet al in de eerste periode van het volgende kabinet fors worden teruggedrongen om vervolgens in 2017 uit te komen op een structureel begrotingsevenwicht.

Voor de veertiende keer heeft de Studiegroep Begrotingsruimte advies gegeven over de budgettaire doelstellingen en begrotingssystematiek in een volgende kabinetsperiode. De Studiegroep heeft daarbij een analyse gemaakt van onzekerheden en risico’s. Daarnaast is het advies gebaseerd op de jongste ramingen van het Centraal Planbureau. Daarin is becijferd dat het begrotingstekort in 2017 zonder aanvullende maatregelen uitkomt op 2,6% van het bruto binnenlands product en dat de overheidsschuld oploopt tot bijna 75%.
Categorie:
Tag(s):