zaterdag, 16. juni 2012 - 9:30

Fiscus loopt miljarden mis door nieuwe werkwijze

Volgens medewerkers van de belastingdienst loopt de Nederlandse schatkist al enkele jaren miljarden euro's mis door gemiste belastinginkomsten. Oorzaak is volgens hen het feit dat belastingambtenaren achteraf nauwelijks meer de boeken van bedrijven mogen controleren. Sinds 2008 moeten ze uitgaan van vertrouwen vooraf. Dit schrijft de Volkskrant zaterdag.

Op de omvang van de gederfde inkomsten zou geen enkel zicht zijn.

Over de nieuwe vorm van toezicht heerst onvrede. Dat blijkt uit interne correspondentie waar de Volkskrant met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob)de hand op wist te leggen. Daarbij gaat het de belastingambtenaren vooral over de wijze waarop ze van de dienst ondernemingen moeten controleren.

Sinds 2008 is het Horizontaal Toezicht voor ondernemingen ingevoerd. Dit gaat ervan uit dat de fiscus en de belastingbetaler een relatie van wederzijds vertrouwen aangaan. Dan is controle achteraf in principe niet meer nodig.
Maar op de werkvloer is de weerstand tegen het Horizontaal Toezicht groot.
Veel belastingambtenaren vinden op grond van hun jarenlange ervaring dat belastingheffing niet op vertrouwen gebaseerd kan zijn.

Toezichthouder

Ook cijfers van de interne toezichthouder van de Belastingdienst zouden erop wijzen dat de nieuwe toezichtmethode nadelig is voor de schatkist. Ter vergelijking. In 2005 en 2007 werd 1,6 miljard euro per jaar te weinig opgehaald. In 2008 zou dat bedrag zijn gestegen tot 2,8 miljard. Bedragen van latere jaren zijn niet bekend.

Volgens de kritische ambtenaren is de nieuwe toezichtmethode een verkapte bezuinigingsmaatregel. De Belastingdienst moet vierhonderd miljoen euro besparen, wat vijfduizend tot zesduizend van de dertigduizend banen zou kosten.

De dienst zelf wijst erop dat nu nog maar een klein deel van de bedrijven onder horizontaal toezicht valt.
Provincie:
Tag(s):