maandag, 9. april 2012 - 13:43

Flevoland geeft subsidie aan projecten duurzame energieproductie

Lelystad

Provincie Flevoland heeft subsidie verleend aan twee projecten die tot doel hebben de productie en het gebruik van biogas te vergroten. 'Beide projecten sluiten aan bij het oogmerk van de provincie om energieproductie duurzamer te maken', meldt de provincie.

Biogas uit gras
De twee projecten die een subsidie ontvangen, zijn ingediend door het bedrijf VOF Vogelaar uit Lelystad en de Stichting Agrarisch Innovatief Netwerk Flevoland. VOF Vogelaar gaat van start met het ontwikkelen van productie van biogas uit gras en krijgt daarvoor een subsidie 154.000 euro.

De Stichting Agrarisch Innovatief Netwerk Flevoland krijgt 160.000 euro subsidie voor het project waarbij wordt ingezet op versterking en stimulering van de biogasproductie in Flevoland.

Gedeputeerde Jan-Nico Appelman is enthousiast: “Met deze projecten wordt goed ingespeeld op nieuwe economische kansen voor de agrarische sector. Dat is belangrijk, omdat daardoor de sector zelf sterker wordt. En wat het extra goed maakt, is dat hier wordt gewerkt aan innovatieve producten. Duurzame energieproductie is de toekomst.”

Het platform Groene Grondstoffen (PGG) heeft in 2009 een verkenning laten uitvoeren naar de haalbaarheid van gras voor de productie van eiwit en biogas. De eerste verkenning was positief. De uitkomsten van het onderzoek zijn opgepakt door de heer Vogelaar en zijn uitgewerkt tot een Green Deal.

Om echt te komen tot productie van biogas moet nog een aantal zaken worden onderzocht. Zo moet duidelijk worden hoe het aanbod van grondstoffen is en wat de bruikbaarheid is van restproducten.Als hoofdstroom voor de vergister zal eerst speciaal daarvoor geteeld gras worden gebruikt.

Daarna zullen ook bermgras, slootmaaisel en restproducten uit de landbouw worden gebruikt.Stimuleren productieDe Stichting Agrarisch Innovatief Netwerk Flevoland gaat met de toegekende subsidie aan de slag om de biogasproductie in Flevoland te stimuleren.

Drie onderwerpen worden uitgewerkt: de koppeling van biogasproductie op het platteland met afname in het stedelijk gebied, de koppeling van verschillende componenten in de keten en optimalisering van samenwerking en schaalgrootte. Door deze koppelingen kan een rendabel systeem tot stand komen, met een hogere productie en tegelijk verbreding van de economische basis voor agrarische bedrijven.
Provincie:
Tag(s):