dinsdag, 3. juli 2012 - 9:47

'Flexwerkers keihard gepakt door Ziektewet'

Amsterdam

“Er ontstaat een tweedeling in onze maatschappij door de wijzigingen in de Ziektewet. Onaanvaardbaar.” Dat zegt FNV-federatiebestuurder Leo Hartveld.

De plannen worden vandaag behandeld in de Tweede Kamer. De FNV voert van 10.30 tot 13.30 uur actie op Het Plein in Den Haag tegen de wijzigingen van de Kunduz-coalitie. Daarbij zal ook FNV-voorzitter Ton Heerts aanwezig zijn.

Nu krijgen alle werknemers in Nederland bij ziekte nog maximaal twee jaar een Ziektewet-uitkering van zeventig procent van het laatstverdiende loon. Als het kabinet zijn zin krijgt, geldt dat straks dus niet meer voor twee miljoen flexwerkers. Mensen met een kort arbeidsverleden en een flexibel contract vallen al na een paar maanden terug naar bijstandsniveau. Vanaf 1 januari 2013 krijgen zij nog maar drie maanden een ziektewetuitkering. Alleen flexwerkers die langer dan vier jaar hebben gewerkt, krijgen voor elk gewerkt jaar nog één maand normaal ziektegeld extra daarbovenop.

“We krijgen straks verschillende ‘soorten’ werknemers. Nu is iedereen nog gelijk, maar bij werknemers met een tijdelijk contract die ziek worden komt de bodem van hun portemonnee straks veel te snel in zicht. Zieke flexwerkers hebben gewoonweg evenveel recht op inkomen als hun zieke collega’s in vaste dienst”, aldus Hartveld.

Volledig zieken hebben dus straks ook geen recht meer op 70 procent van hun loon. Dus geen werk en een inkomen op bijstandsniveau. “Zo wordt Nederland een sociale woestijn, waar je als je ziek bent in de vergetelheid wegkwijnt. Ik hoop dat de politieke partijen daar een stokje voor steken”, zegt Hartveld.
Provincie:
Tag(s):