dinsdag, 28. februari 2012 - 10:34

FNV: bereikbaarheid Arbeidsinspectie is pet

Amsterdam

De bereikbaarheid van de Arbeidinspectie voor gewone werknemers is beroerd. Ook de kwaliteit van de dienstverlening wordt door werknemers als matig tot slecht ervaren.

Dat blijkt uit een quick scan via de website van FNV Bondgenoten. FNV-federatiebestuurder Leo Hartveld reageert geschrokken: “Contact opnemen met de arbeidsinspectie is enigszins vergelijkbaar met het bellen van politie en brandweer. Die moeten ook goed bereikbaar zijn.”

Aan de oproep om ervaringen met de Arbeidsinspectie gaven onverwacht veel mensen gehoor: 127. De meesten (48%) wilden contact met Arbeidsinspectie voor het indienen van een klacht of het melden van een misstand. Het melden van een ongeval wordt relatief het minst gedaan (15%). Waarschijnlijk omdat ernstige ongevallen door de werkgevers zelf gemeld dienen te worden.

De meeste meldingen vinden plaats via de telefoon: 12% krijgt echter een bandje te horen of helemaal niets. Van de mensen die zich per email tot de arbeidsinspectie meldden kreeg maar liefst 43% geen antwoord.

De FNV constateerde al eerder dat de deskundigheid van de Arbeidsinspectie door allerlei bezuinigingen onder druk staat. Dat komt ook terug via de quick scan: Van de mensen die uiteindelijk wel contact hadden, vindt 31% het antwoord matig en 22% oordeelt het antwoord als slecht.

Over het formeel opheffen van de Arbeidsinspectie per 1 januari van dit jaar en over het tekort aan inspecteurs en het functioneren van de Arbeidsinspectie zal de FNV dit voorjaar een klacht indienen bij de Internationale Arbeids Organisatie ILO.
Provincie:
Tag(s):