maandag, 18. juni 2012 - 17:50

FNV: Ontslagplannen kabinet leidt tot flitsontslag

Amsterdam

De FNV vreest dat de nieuwe ontslagplannen van de Kunduz-coalitie voor flitsontslagen zorgen: het sneller, makkelijker en goedkoper ontslaan van mensen. 'Dit leidt tot een hogere werkloosheid en een grotere tweedeling tussen ‘flex’ en ‘vast’ op de arbeidsmarkt', meldt de FNV maandagmiddag.

Door de nieuwe ontslagplannen worden mensen straks na een nog onduidelijk ingevulde hoorprocedure ontslagen. De werknemer moet dan zelf naar de rechter om zijn ontslag aan te vechten, terwijl de rechter slechts beperkte mogelijkheden heeft om het ontslag te toetsen.

FNV CAO-coördinator Catelene Passchier: “Niet langer de werkgever, maar de werknemer moet straks zijn gelijk halen. Ik vrees dat alleen werknemers met geld en lef hun ontslag durven aan te vechten. De rechter kan slechts beperkt toetsen, en wordt ook nog gehinderd in het toekennen van een reële vergoeding ”

De FNV waarschuwde vorige week al dat er van ontslag zonder geldige reden geen sprake kan zijn. Passchier: “We zijn blij dat het kabinet op dit punt naar ons heeft geluisterd. Maar er is nog veel onduidelijk.”

De veronderstelling van Kamp dat ‘flex minder flex zal worden’ is uit de lucht gegrepen, zegt Passchier. “Met deze voorstellen wordt ontslagbescherming een privilege. Hier worden flexwerkers niet beter van en komen oudere werknemers massaal op straat te staan zonder reële kansen op een nieuwe baan. Het kleine ‘transitiebudget’ dat tijdelijke werknemers aan het einde van hun contract krijgen is slechts een doekje voor het bloeden", aldus Passchier.

Kabinet
Het kabinet is maandag akkoord gegaan met voorstellen van minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de arbeidsmarkt te hervormen. Werkgevers kunnen straks werknemers zonder voorafgaande toets ontslaan, maar betalen wel de eerste periode van werkloosheid. Werknemers krijgen bij ontslag een financiële vergoeding die ingezet moet worden voor scholing of voor het vinden van een nieuwe baan.
Provincie:
Tag(s):