maandag, 11. juni 2012 - 12:14

FNV-voorzitter Agnes Jongerius en vicevoorzitter Peter Gortzak treden af

FNV-voorzitter Agnes Jongerius en vicevoorzitter Peter Gortzak treden per 23 juni 2012 af. Zij stellen zich niet herkiesbaar op het congres dat op 23 juni plaatsvindt.

Tot die tijd blijven zij in functie in het federatiebestuur van de grootste vakcentrale van Nederland. Nu met het eindrapport van de kwartiermakers onder leiding van Jetta Klijnsma de leden voor vernieuwing kunnen kiezen, is het voor Jongerius en Gortzak tijd om plaats te maken voor nieuwe mensen.

Jongerius: “We hebben de afgelopen jaren al veel kleinere, maar belangrijke stappen gezet richting vernieuwing, met bijvoorbeeld eigen vertegenwoordigingen van jongeren en zzp’ers, ook in de SER, en met de invoering van het FNV-referendum. In Dalfsen is de gezamenlijke overtuiging uitgesproken dat het hoog tijd is voor grote stappen richting vernieuwing. De vakbeweging moet zien te komen tot een flinke verhoging van de organisatiegraad om ook in de toekomst een rol van betekenis te blijven spelen. De kans om nu die grote stappen te maken ligt voor het oprapen met de plannen van de kwartiermakers. Dit is de beste kans ooit om een grote sprong in vernieuwing te maken. Het is nu aan de leden om die kans tot vernieuwing te grijpen.”

Gortzak: “De vernieuwing zit niet alleen in de structuur van de FNV-organisatie maar ook in de opdracht die we onszelf hebben gegeven de ramen en deuren wijd open te zetten en naar buiten te kijken. Dat vereist durf, om vernieuwende standpunten in te nemen. Juist omwille van goede belangenbehartiging. Dat is wat wij hebben gedaan met het Pensioenakkoord. Nu de pensioendiscussie weer een nieuwe fase heeft bereikt en de vernieuwing van de FNV in gang is gezet, is het tijd om het stokje door te geven en plaats te maken voor een nieuwe generatie bestuurders.”

FNV-voorzitter Agnes Jongerius (1960) start haar carrière als bestuurder bij de Vervoersbond FNV in 1987. De eerste drie jaar is zij regiobestuurder in Rotterdam met de binnenscheepvaart en beroepsgoederen vervoer in haar pakket. In 1990 treedt Jongerius toe tot het hoofdbestuur van de Vervoersbond FNV en in 1997 stapt zij over naar de vakcentrale waar zij bestuurder sociale zekerheid, cao-coördinator en vicevoorzitter wordt. In 2005 is Jongerius als eerste vrouw in de geschiedenis van de vakbeweging tot voorzitter van de vakcentrale FNV gekozen. In haar FNV-tijd sluit Jongerius onder meer een belangrijk akkoord rond de WAO, leidt ze als actie-coördinator ruim 300 duizend mensen naar het Museumplein en voert ze het referendum in bij de FNV. Als voorzitter zorgt Jongerius verder voor vernieuwing door zzp’ers te integreren in de vakbeweging en de oprichting van FNV Jong. Samen met Peter Gortzak geldt zij als één van de architecten van het Pensioenakkoord. Jongerius werkt dit jaar 25 jaar voor de FNV.

Vicevoorzitter en algemeen secretaris Peter Gortzak (1958) start zijn vakbondscarrière in 1983 als beleidsadviseur bij de ACOP, een samenwerkingsverband van onder meer Abvakabo FNV, NPB en de onderwijsbond Aob. Daarna werkt de jurist Gortzak achtereenvolgens als regiobestuurder bij de Abvakabo FNV en als lid van het dagelijks bestuur van de politiebond NPB.

In 2000 treedt Gortzak toe tot het hoofdbestuur van de Abvakabo en van daaruit maakt hij in 2004 de overstap naar de vakcentrale. Hier is hij verantwoordelijk voor onder meer medezeggenschap, FNV Mondiaal en is hij eerste onderhandelaar in de pensioenen. Samen met Agnes Jongerius geldt hij als één van de architecten van het Pensioenakkoord. Gortzak werkt ruim 30 jaar voor de FNV.

De beide FNV-bestuurders denken na over de volgende stappen in hun carrière.
Provincie:
Tag(s):