woensdag, 7. november 2012 - 13:08 Update: 08-07-2014 0:45

FNV: Werk moet topprioriteit zijn voor nieuwe kabinet

Het scheppen van banen moet met stip bovenaan komen te staan op de actielijst van het nieuwe kabinet.

Dat zegt de FNV in een brief aan de Tweede Kamer over het regeerakkoord ‘Bruggen slaan’. Daarin ligt nu teveel de nadruk op het kloppend maken van het huishoudboekje. De effecten voor de economie en de werkgelegenheid zijn desastreus. Nederland telt ruim een half miljoen werklozen en daar komen iedere maand 8000 mensen bij. Extra zorgwekkend is dat ook op de lange termijn de werkloosheid blijft oplopen.

Ton Heerts, voorzitter FNV/de nieuwe vakbeweging: “We moeten niet slopen, maar bouwen aan een betere economie en dat betekent werkgelegenheid op één. De FNV wil daar graag een bijdrage aan leveren, zodat we ons als Nederland uit de crisis kunnen werken.”

Een gesprek op korte termijn met het kabinet moet duidelijkheid scheppen of open en reëel overleg mogelijk is over een sociale agenda. Op deze agenda horen volgens de FNV de volgende onderwerpen: herstel van de overlegeconomie, het belang van een duurzame en dynamische arbeidsmarkt, behoud van ondersteuning op de arbeidsmarkt voor wie dat nodig heeft, AOW en pensioen, de woningmarkt en de zorg.

De FNV wil hoogte en duur van de WW overeind houden met een regierol voor sociale partners in sectoren op basis van een gedeelde premiebetaling. Eerder heeft de vakbeweging al aandacht gevraagd voor de noodzaak van een banenplan, meer werk-naar-werk-trajecten en het stimuleren van werkgelegenheid. In plaats daarvan wil dit kabinet de duur van de WW drastisch inkorten en de ontslagbescherming aantasten. De inkorting van de WW betekent vooral een snelle inkomensval naar de bijstand voor werknemers die na ontslag kansloos zijn op de huidige slechte arbeidsmarkt. Het is nog onduidelijk of de kortdurende WW voor flexwerkers wel blijft bestaan.

Ronduit ongelukkig is de FNV over de aanpak van pensioenen en de AOW. De jongeren van nu krijgen minder ruimte om pensioen op te bouwen, doordat hun belastingvrijstelling afneemt. De FNV noemt dit ‘potverteren’: de regering haalt belastinginkomsten naar zich toe ten koste van de langere termijn.

Ton Heerts: ‘Je zou juist van dit kabinet extra daadkracht verwachten bij het stimuleren van de werkgelegenheid en het aanpakken van de economie. In plaats daarvan bevat dit akkoord een gevaarlijke mix aan maatregelen. Door de combinatie van oplopende werkloosheid, snijden in de WW en aantasten van de ontslagbescherming komen werknemers in een vrije val terecht.’ Als de plannen doorgaan, voorspelt de FNV sociale onrust op de werkvloer en daarbuiten. De FNV in beweging pleit voor gewoon goed werk en dat betekent ook een gelijke loonontwikkeling voor iedereen.
Categorie:
Tag(s):