donderdag, 22. maart 2012 - 11:37 Update: 08-07-2014 0:53

FNV: ‘Wetsontwerp versterking bestuur pensioenfondsen onvoldragen’

Amsterdam

Het wetsontwerp versterking bestuur pensioenfondsen is onvoldragen en niet goed doordacht. Het lijkt erop dat de Minister niet goed heeft nagedacht over de gevolgen van dit voorstel en de hete aardappel gemakshalve doorschuift naar de sociale partners. Die conclusie trekt de FNV aan de vooravond van de hoorzitting donderdag over het wetsvoorstel in de Tweede Kamer.

De Stichting van de Arbeid, de sociale partners, stuurde onlangs een kritische reactie op het wetsontwerp aan de Kamer.

De vakcentrale vindt dat het wetsontwerp te eenzijdig gefocust is op het besturen als zodanig. Het houdt te weinig rekening met de anderen die betrokken zijn bij de pensioenregelingen, zoals de cao-partijen. De FNV stelt in een brief, namens de Stichting van de Arbeid, vast dat pensioen een arbeidsvoorwaarde is.

Als niet-cao partijen gaan bepalen wat er met die arbeidsvoorwaarde gebeurt, kan het gauw gedaan zijn met de bereidheid van partijen om arbeidsvoorwaarderuimte voor pensioen te bestemmen. De ideale mix van een pensioenfondsbestuur door en voor werknemers en werkgevers wordt hierdoor verbroken.

De FNV pleit ervoor dat de sector in samenspraak met de toezichthouder voortdurend investeert in verbetering, toetsing en meting van risicobeheer, beleggingsbeleid en uitvoering. Verder kan de transparantie van het risicobeheer en het beleggingsbeleid en ook de pensioencommunicatie met de deelnemers worden verbeterd.

Donderdag is er een hoorzitting in de Tweede Kamer waarin de Stichting van de Arbeid deze kritiekpunten zal overbrengen aan de commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Categorie:
Tag(s):