dinsdag, 22. mei 2012 - 10:17 Update: 08-07-2014 0:51

Fondsvermogen beleggingsfondsen stijgt naar recordhoogte

Amsterdam

In het eerste kwartaal van 2012 steeg het fondsvermogen van Nederlandse beleggingsinstellingen met 6,2% k-o-k (EUR 29,6 miljard) tot EUR 506,9 miljard. In het laatste kwartaal van 2011 nam het fondsvermogen toe met 1,2% k-o-k.

Het is voor het eerst sinds de start van de beleggingsinstellingenstatistiek (ultimo 2008) dat het fondsvermogen de grens van EUR 500 miljard overschrijdt (zie figuur 1). De stijging van het fondsvermogen werd met name veroorzaakt door het koersrendement op beleggingen en in mindere mate door netto-inleg. Het aantal Nederlandse beleggingsinstellingen nam af van 1478 ultimo 2011 naar 1472.

Beleggingsinstellingen behaalden een totaalrendement van 5,1% k-o-k op de beleggingsportefeuille in het eerste kwartaal van 2012. Op de aandelenbeleggingen werd een koersrendement van 8,2% k-o-k behaald. In dezelfde periode steeg de MSCI World Index genoteerd in euro’s met 8,1% k-o-k. Op beleggingen in staatsobligaties — die voor het grootste deel uit obligaties van landen uit het eurogebied bestaan - werd een koerwinst behaald van 2,1%.

Dit is minder dan de iBoxx Euro Sovereign all maturities index die met 2,9% k-o-k steeg als gevolg van de gedaalde kapitaalmarktrente in zowel Frankrijk als Italië. De beleggingsinstellingen behaalden een koerswinst van 2,4% k-o-k op hun portefeuille van bedrijfsobligaties.

In het eerste kwartaal van 2012 behaalden Nederlandse hedgefondsen een rendement van 0,2% k-o-k, terwijl de Dow Jones Credit Suisse Hedge Fund index met 4,0% k-o-k steeg. Het lage rendement van de Nederlandse hedgefondsen wordt verklaard door de depreciatie van de euro vis-à-vis de Amerikaanse dollar met 3,2% k-o-k. Het aantal Nederlandse hedgefondsen nam in deze periode af met 7 tot 97.

De netto-inleg bij beleggingsinstellingen bedroeg EUR 3,6 miljard en was vooral afkomstig van institutionele beleggers. Alleen de categorie overige fondsen (EUR 6,9 miljard) en hedgefondsen (EUR 0,6 miljard) lieten een positieve netto-inleg zien. Aandelenfondsen (EUR -2,3 miljard), obligatiefondsen (EUR -1,3 miljard), gemengde fondsen (EUR -0,2 miljard) rapporteerden een netto-uitstroom in het eerste kwartaal van 2012. Ook aan de vastgoedfondsen werd geld onttrokken, hoewel beperkt van omvang (EUR -48 miljoen).
Categorie:
Tag(s):