dinsdag, 30. oktober 2012 - 12:36

Forse boete voor rijden met geopende tank

Hazeldonk

Het Korps landelijke politiediensten (KLPD) heeft maandag omstreeks 13.30 uur een 48-jarige chauffeur uit België bekeurd voor het rijden met een geopende tank.

In de tank zaten restanten van Natriumaluminaat, een zeer bijtende stof. Aan de Belgische vervoerder is een boete opgelegd van 3910 euro die direct is betaald.

Tijdens een controle op de parkeerplaats Hazeldonk langs de A16 bleek dat de tankauto een hard sissend geluid voortbracht boven op de tank. Nader onderzoek uitgevoerd door een medewerker van de verkeerspolitie, uitgerust met persoonlijke beschermingsmiddelen, wees uit dat een afsluitklep half open stond en er overdruk uit de tank lekte. De chauffeur die was meegelopen, overigens zonder persoonlijke beschermingsmiddelen, sloot de klep op het mangatdeksel snel en zei dat hij dit vaker deed omdat het zo hoorde en helemaal geen kwaad kon. Hij had zojuist zijn tankauto gelost.

Op deze manier wordt de tank drukloos gemaakt zodat zonder tijdverlies op het volgende laadadres direct weer geladen kon worden. Een handeling waarbij door de restdruk en de rijwind restanten van de bijtende stof in de buitenlucht terecht komt. Een direct gezondheidsrisico voor de overige weggebruikers.De Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen stelt verplicht dat een lege ongereinigde tank aan dezelfde eisen moet voldoen als in gevulde toestand. De tank dient derhalve lekdicht te zijn afgesloten totdat deze volledig is gereinigd door een erkende instantie.
Provincie:
Tag(s):