donderdag, 31. mei 2012 - 9:32

Forse tariefdaling drinkwater van de baan

Utrecht

Kraanwater wordt vanaf 2013 gelijkgesteld aan energieproducten als kolen, aardgas en rode diesel. Een beoogde afschaffing van de Belasting op Leidingwater is daarmee van de baan en als gevolg daarvan ook de forse tariefdaling van de drinkwaterrekening van de consument.

Volgens Vitens, ’s lands grootste waterbedrijf met 5,4 miljoen klanten, gaat het om een ‘ordinaire en kromme’ belastingmaatregel die vooral de laagste inkomens treft.

Het demissionaire Kabinet zegde in het Belastingplan 2012 toe de Belasting op Leidingwater (BoL) per 1 januari 2013 te laten vervallen. Vitens berekende dat de afschaffing van de BoL de klant een lagere waterrekening van 12 procent oplevert. Op een gemiddelde waterrekening betekent dit een bedrag van ongeveer 19 euro per jaar.

In het Lenteakkoord heeft de Belasting op Leidingwater in het kader van vergroening van het belastingstelsel echter stand gehouden. De bedoeling van de belastingmaatregel is om milieubelastende activiteiten of producten zwaarder te belasten. Daarmee wordt drinkwater veel zwaarder belast dan andere consumptiegoederen waarvoor het BTW-tarief op 6% gehandhaafd blijft. Het besluit levert de staatskas 170 miljoen euro op.

Vitens is verbaasd dat kraanwater in het Lenteakkoord in het kader van vergroening van het belastingstelsel gelijk wordt gesteld aan ‘vervuilende’ energieproducten. Directeur Wolter Odding: ‘Ons drinkwater behoort volgens ons helemaal niet thuis in dit rijtje van fossiele brandstoffen. Het kabinet zou ons kraanwater juist moeten scharen onder de eerste levensbehoeften. Dit is een maatregel die wij niet uit kunnen leggen aan onze klanten’.

Tappunten
Overal in Nederland plaatst de overheid momenteel samen met Vitens nieuwe openbare drinkwatertappunten. Dit omdat flessenwater vele malen meer belastend is voor het milieu dan kraanwater. Uit onderzoek blijkt zelfs dat flessenwater het milieu ongeveer 400 maal meer dan kraanwater belast. Juist daarom stoort het Vitens dat de overheid met deze belastingmaatregel kraanwater zwaarder gaat belasten dan flessenwater om het milieu te ontzien.
Provincie:
Tag(s):