donderdag, 19. januari 2012 - 16:01

Fout in filtersysteem nummerherkenning telefoontaps

De Bilt

Er is een fout geconstateerd in het systeem die moet voorkomen dat telefoongesprekken tussen advocaat en cliënt worden getapt door de politie. Dit meldt de Nederlandse Orde van Advocaten.

Sinds september 2011 zijn er telefoonnummers aan het KLPD doorgegeven die in een filter geplaatst zijn gezet. Wanneer er een nummerherkenning zou zijn, zou de tap automatisch te tap moeten blokkeren. Volgens de Orde zijn de nummers niet in de filter gezet en is er het afgelopen half jaar geen bescherming geweest tegen telefoontaps.

‘Alle betrokken partijen (KLPD, OM, Ministerie van Veiligheid en Justitie) zijn hierover direct geïnformeerd', schrijft de Orde in de mailing. ‘Eventuele gevolgen worden in kaart gebracht en de Orde zal in overleg met betrokken partijen nadere maatregelen treffen.
Provincie:
Tag(s):