dinsdag, 13. maart 2012 - 15:30

Franse herdenking dit jaar op dinsdagmiddag: 15 mei

In tegenstelling tot voorgaande jaren vindt de Franse herdenking dit jaar niet op woensdagmiddag plaats maar op dinsdagmiddag: 15 mei.

Op 15 mei worden de gevallenen herdacht die voor onze vrijheid sneuvelden in de periode 1940-1945. Deze herdenking vindt plaats op de Franse militaire begraafplaats in Kapelle. Uw aanwezigheid wordt bijzonder op prijs gesteld.

Zodra het definitieve programma van de herdenking bekend is, wordt dit gecommuniceerd via de pers, De Scheldepost en de website van de gemeente Kapelle.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft Nederland en met name Zeeland steun gekregen van het Franse leger. Vooral gemotoriseerde Franse troepen kwamen vanuit Noord-Frankrijk, via België en Zeeuws-Vlaanderen over de Westerschelde en stroomden Walcheren en Zuid-Beveland binnen. Op Zuid-Beveland werd onder meer door de Fransen een verdedigende stelling ingenomen aan de Westelijke Kanaaldijk van het kanaal door Zuid-Beveland.

Nadat de Kreekrak-stelling onder de gemeente Rilland-Bath en de Zanddijk-stelling onder de gemeente Kruiningen onder de druk van de Duitse troepen waren gevallen, werd door de Fransen aan bovengenoemd kanaal nog enige tijd stand gehouden. Doordat de Fransen zeer hardnekkig tegenstand boden vonden felle gevechten in de gemeente Kapelle plaats, waarbij vooral in Kapelle man tegen man gevechten plaatsvonden. Deze gevechten vonden plaats op 16 mei 1940, waarbij een groot aantal Franse militairen sneuvelden. Om de gewonde en gesneuvelde Franse militairen bekommerde zich niemand met uitzondering van het Rode Kruis, dat al het mogelijke voor de verzorging van de gewonden heeft gedaan.

Het feit dat de gevallen Fransen niet werden opgespoord en ook niet werden afgevoerd was aanleiding voor de toenmalige burgemeester om de zorg hiervoor op zich te nemen. Hij deed daartoe een beroep op de burgerij. Spontaan werd hieraan door vrijwel de gehele mannelijke bevolking gehoor gegeven, zodat in de avond van 17 mei 1940 niet minder dan 65 gevallen Fransen ter aarde waren besteld. Vier Franse militairen, die wel door hun maten waren begra-ven werden op 18 mei 1940 op de begraafplaats in Schore bijgezet.
Provincie:
Tag(s):