woensdag, 4. juli 2012 - 16:42

Friese basisscholen krijgen geld voor vak Fries

Leeuwarden

Alle scholen die in het basisonderwijs het vak Fries geven, krijgen daar dit schooljaar € 5,77 per leerling voor. 'Het geld komt van het Rijk, de provincie verdeelt het over de scholen', meldt de provincie Friesland woensdag.

Hogere bijdrage per leerling
Het aantal leerlingen in het schooljaar 2012-2013 is lager dan voorgaand jaar. Doordat het gehele budget wordt gedeeld door het aantal leerlingen, valt de bijdrage per leerling dit jaar ditmaal iets hoger uit. Vorig schooljaar kwam er per leerling een bijdrage van € 5,65 beschikbaar, dit keer is het dus € 5,77.

‘Materiële Instandhouding Frysk'
Officieel heet de subsidieregeling ‘Materiële Instandhouding Frysk'. Basisscholen die deze subsidie ontvangen, zijn verplicht om deze subsidie te gebruiken voor de aanschaf van lesmateriaal voor het vak Fries.

De provincie controleert de besteding steekproefsgewijs, om daarmee de bureaucratische rompslomp terug te brengen. Als scholen het bedrag niet geheel besteden, krijgen ze het komende jaar minder subsidie.
Provincie:
Tag(s):