maandag, 10. september 2012 - 13:12

Friese waterketenpartners besparen miljoenen door innovaties

Leeuwarden

Op maandag 10 september hebben de Friese waterketenpartners en staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu een Green Deal voor de waterketen getekend.

Met deze deal slaan zij de handen ineen om innovaties in de Friese waterketen toe te passen. Dit moet gaan leiden tot het verminderen van water — en energieverbruik, hergebruik van afvalwater, grootschalig gebruik van regenwater en een veiliger en schoner oppervlaktewater. Uiteindelijk kan hiermee tot 2020 ongeveer 12 miljoen euro per jaar worden bespaard en op termijn zelfs zo’n 18 miljoen euro per jaar.

De Green Deal die vandaag getekend is één van de Green Deals die in Nederland worden gesloten om concrete stappen naar een duurzame economie te zetten. Rijk, regionale overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen zorgen ervoor dat duurzaamheid en economische groei samen kunnen gaan.

Dit gebeurt met projecten die zichzelf terugverdienen. Hier is de Green Deal Friese Waterketen van vandaag een voorbeeld van. Het Rijk, de provincie Fryslân, alle Friese gemeenten, Wetterskip Fryslân, Vitens, Wetsus, Wateralliance en Centre of Expertise Water Technology hebben hier hun handtekening onder gezet.

Duurzame kansen
Namens het Rijk was staatssecretaris Joop Atsma aanwezig. Atsma: “Ik beschouw deze deal als één van de parels binnen de Green Deals. Een unieke samenwerking binnen de waterketen in het Noorden; verduurzaming door bestaande en innovatieve watertechnologieën breed toe te passen. Het Rijk zal de verspreiding hiervan naar andere regio’s in Nederland bevorderen’’.

Kosten besparen
Gedeputeerde Tineke Schokker: “We hopen met deze deal extra kosten te kunnen besparen in de waterketen. Dit scheelt uiteindelijk in de portemonnee van 640.000 betrokken klanten; de inwoners van dé waterprovincie bij uitstek”.
Provincie:
Tag(s):