donderdag, 19. juli 2012 - 14:31

Friesland proeftuin landelijke ontwikkeling aanpak kindermishandeling

Het Multidisciplinair Centrum Kindermishandeling Friesland (MDC-K Friesland) is officieel proeftuin ten behoeve van de landelijke beleidsontwikkeling met betrekking tot de aanpak van kindermishandeling.

De proeftuin dient de praktijk- en beleidsontwikkeling in het brede veld van zorg, politie en justitie en heeft tot uiteindelijk doel een doorbraak te veroorzaken in de aanpak kindermishandeling. Uiteindelijk moet dit leiden tot een landelijke richtlijn MDC-K met heldere kwaliteitscriteria. De MDC-K Friesland is één van de vijf bestaande regionale initiatieven die door ZonMw gedurende ruim anderhalf jaar op dit punt onderzocht en ondersteund worden. Resultaten van het onderzoek zullen gerapporteerd worden aan de ministeries van VWS en V&J en via deze ministeries worden voorgelegd aan de Taskforce Kindermishandeling en seksueel misbruik.

Het MDC-K Friesland is een multidisciplinaire verbinding tussen Fier Fryslân, Bureau Jeugdzorg, MCL, GGZ Friesland, Politie Friesland en het Openbaar Ministerie in Friesland.
Provincie:
Tag(s):