maandag, 3. december 2012 - 15:05

Friezen per huishouden meest gul voor collectebus

Leeuwarden

Uit cijfers die het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) maandag op haar website heeft gepubliceerd blijkt dat de Friezen het meeste geld stoppen in de collectebus. Dit meldt het CBF maandag.

CBF baseert haar collectegegevens van goede doelen op de periode 2008 t/m 2011. 'Dit zijn gegevens zoals die door 414 gemeenten aan ons zijn gerapporteerd', aldus hete CBF.

Lichte daling
Directeur A. Kemps van het CBF constateert dat de collecteopbrengsten van € 49,9 miljoen een lichte daling laten zien maar dat de opbrengst bemoedigend is. Duizenden vrijwillige collectanten dragen zorg voor deze opbrengst. Het Collecterooster en de gemeentelijke vergunningen vormen een goede basis voor behoud van het benodigde publieksvertrouwen bij collectes.

11,10 euro in Friesland
De provincie Friesland gaf per huishouden de hoogste opbrengst met € 11,10, gevolgd door Overijssel met € 9,65 en Gelderland met € 8,68 per huishouden. Provincies met kleinere gemeenten hebben gemiddeld een hogere opbrengst dan provincies met veel grote steden.

Kleine gemeenten tot 2.500 huishoudens brachten gemiddeld € 13,86 op en gemeenten van 100.000 huishoudens of meer gaven gemiddeld € 1,85. In grote gemeenten wordt minder gecollecteerd en minder gegeven.

In onderstaande tabel is te zien in welke gemeente in elke provincie het meest werd opgehaald. Tevens wordt daarin aangegeven welke positie die gemeente bekleedt in de Top 50 van gulste gemeenten.

Gemeente met hoogste collecteopbrengst per provincie in 2011:
Drenthe De Wolden € 12,98 (niet in Top 50 gulste gemeenten)
Flevoland Urk € 47,36 (nr. 1 Top 50)
Friesland Schiermonnikoog € 19,95 (nr. 6 Top 50)
Gelderland Oldebroek € 17,18 (nr. 14 Top 50)
Groningen Loppersum € 14,79 (nr. 41 Top 50)
Limburg Mook en Middelaar € 10,02 (niet in Top 50 gulste gemeenten)
Noord-Brabant Aalburg € 17,16 (nr. 15 Top 50)
Noord-Holland Edam-Volendam € 17,49 (nr. 13 Top 50)
Overijssel Zwartewaterland € 19,08 (nr. 8 Top 50)
Utrecht Bunschoten € 25,61 (nr. 3 Top 50)
Zeeland Veere € 16,43 (nr. 23 Top 50)
Zuid-Holland Zederik € 31,68 (nr. 2 Top 50)

Urk de gulste
De gemeente Urk voert wederom de Top 50 gulste gemeenten aan, met een gemiddelde gift van € 47,36. Zederik staat op de tweede plaats met € 31,68 en Bunschoten is derde met € 25,61. De vijftigste plaats is voor Hattem (€ 14,43).

De landelijke instellingen die jaarlijks in dezelfde periode collecteren (geregeld in het zogeheten Collecterooster) halen het leeuwendeel aan collectegelden binnen: 96% van het totaal. De landelijke niet-roosterinstellingen nemen 2% voor hun rekening, de lokale initiatieven 3%.

Evenals in voorgaande jaren gaat het meeste collectegeld naar de gezondheidsfondsen: 75% van het totaal. 18% van het totaal gaat naar Welzijn, 4% naar Internationale hulp en 3% naar Natuur en Milieu.
Provincie:
Tag(s):