maandag, 18. juni 2012 - 22:56

G32 bezwaren tegen Huisvestingswet

Den Haag

Het Stedennetwerk G32 heeft bij de Tweede Kamer bezwaren gemaakt tegen de herziening van de Huisvestingswet.

Voorzitter Jop Fackeldey van de G32 Fysieke Pijler: "Hoewel we afgelopen maanden met het ministerie van BZK hebben overlegd over de bezwaren die wij hebben tegen onderdelen van de wet heeft dat niet geleid tot de door ons gewenste wijzigingen. Daarom richten wij ons nu tot de Tweede Kamer die binnenkort de herziening van de Huisvestingswet behandelt. Wij maken bezwaren tegen het feit dat de minister het leefbaarheidscriterium uit de wet heeft gehaald."

Met het leefbaarheidscriterium kunnen gemeenten preventief sturen in wijken en buurten met sociale problemen. De steden willen samen met corporaties de buurtbinding bevorderen. Het leefbaarheidscriterium kan daarbij helpen door bijvoorbeeld huisvesting toe te wijzen op basis van leefstijlen.

De minister heeft het leefbaarheidscriterium uit de Huisvestingswet gehaald omdat het zou kunnen leiden tot discriminatie. Nee zeggen de steden daarop als je het leefbaarheidscriterium opneemt in de gemeentelijke huisvestingsverordening, dan ziet juist de gemeenteraad of deze goed toegepast is.

De G32 maken ook bezwaar tegen de regeling voor lokaal maatwerk van 50%. Dat betekent dat individuele gemeenten 50% van de toewijzigingen van woningen kunnen gebruiken voor hun eigen doelgroepen, urgenten en voor de doorstroming. De G32 vrezen dat kleinere gemeenten dit zullen gaan gebruiken om mensen van buiten de gemeenten, met name uit de centrumsteden, te weren. De G32 wijzen erop dat de woningmarkt in regionaal verband moet worden aangepakt.

Daarom pleitten ze voor de mogelijkheid dat het percentage van 50 teruggebracht kan worden tot 30% als aangetoond kan worden dat het lokaal maatwerk te hoog is.

Ook pleiten de G32 ervoor dat er voor grootstedelijke gebieden een verplichting komt tot samenwerking over de woonruimteverdeling. In de Huisvestingswet kan een verplichting worden opgenomen voor een regionale huisvestingsverordening.
Provincie:
Tag(s):