dinsdag, 12. juni 2012 - 22:21

Geen aandacht voor onderwerpen met betrekking tot dierenwelzijn

Gelderland

De commissie Ruimtelijke Ordening, Water en wonen (ROW) van de Provinciale Staten behandelt op 13 juni de ontwikkelagenda voor de nieuwe Gelderse structuurvisie.

De nieuwe structuurvisie zal de bestaande beleidsplannen vervangen, nl. het Streekplan Gelderland 2005, Waterplan Gelderland, Gelders Milieuplan 4 en het Provinciaal Verkeer- en Vervoerplan, en zal het Ruimtelijk Ordeningsbeleid in Gelderland voor de komende jaren vastleggen.

De fractie van de Partij voor de Dieren vindt het buitengewoon teleurstellend dat er in de nieuwe structuurvisie geen aandacht wordt geschonken aan onder andere de intensieve veehouderij, de LOGs (landbouwontwikkelingsgebieden), de weidegang van koeien en het wildvriendelijk faunabeheer.

Het lijkt wel of de steeds verdergaande industrialisatie bij de behandeling van dieren, zonder aandacht voor hun behoeftes en natuurlijk gedrag in de veehouderij een steeds vanzelfsprekender zaak wordt. De Partij voor de Dieren verzet zich hiertegen. Dieren zijn geen gebruiksvoorwerpen, maar levende wezens, die pijn kunnen lijden en stress kunnen ervaren. Ook voor dieren in het wild wordt een kans gemist om jachtvrije gebieden vast te stellen, zodat er meer rust onder de dieren komt en daarmee de populatiegroei juist beter in dehand kan worden gehouden.

Deze agenda voor de structuurvisie is een gemiste kans om een humaner beleid vast te stellen dat meer respect toont voor dieren in hun leefomstandigheden. Een motie van deze strekking zal worden ingediend bij de behandeling van de "Ontwikkelagenda structuurvisie" in de vergadering van de Provinciale Staten van 27 juni.
Provincie:
Tag(s):