donderdag, 20. december 2012 - 9:07

Geen beroep tegen hogere snelheid A12

Leidschendam-Voorburg

Leidschendam-Voorburg stapt niet naar de rechtbank om de snelheidsverhoging op de Utrechtsebaan aan te vechten.

Uit het antwoord van de minister van Infrastructuur en Milieu op het gemeentelijke bezwaarschrift blijkt, dat met een verhoging van de snelheid naar 100 kilometer per uur voor verkeer richting Prins Clausplein, de effecten voor luchtkwaliteit en geluid ruimschoots binnen de wettelijke normen blijven.

Ook al verslechtert de luchtkwaliteit enigszins, zolang aan alle normen wordt voldaan en de minister niet gevoelig is voor dit argument, is verder verzet zinloos. Burgemeester en wethouders willen dan ook geen energie steken in een beroepsprocedure die bij voorbaat kansloos is.

Het ministerie is overigens verplicht om jaarlijks de omgevingseffecten te meten en te toetsen aan de geldende normen. Daarnaast komen er begin 2013 hogere geluidschermen langs de A12, waarmee de geluidsituatie in Voorburg-Noord verbetert ten opzichte van de huidige situatie.
Provincie:
Tag(s):