maandag, 25. juni 2012 - 11:41 Update: 03-10-2018 21:43

Geen ernstige feiten bij controle kleine luchtvaart

Lelystad

Het Korps landelijke politiediensten (KLPD) heeft in samenwerking met Inspectie Leefomgeving en Transport (ILENT) zaterdag 23 juni 2012 controles gehouden op de luchthavens van Lelystad, Teuge, Hoogeveen en Hilversum.

In totaal zijn er 26 toestellen gecontroleerd en ondergingen de piloten een alcoholcontrole. De controles waren gericht op vluchtvoorbereiding en het gebruik van de luchtverkeerscircuits bij de vliegvelden. Er zijn geen ernstige feiten geconstateerd.

Op Lelystad is één startverbod opgelegd omdat een Emergency Locator Transmitter (ELT) ontbrak. Daarnaast zijn een aantal corrigerende maatregelen uitgevoerd zoals het laten aanschaffen van een nieuwe kaart en het laten ondertekenen van een bewijs van bevoegdheid. In een aantal gevallen is de piloot verzocht ter plekke een actuele massa en balansverdeling op te maken. Eén piloot moest een aan de buitenzijde aangebrachte camera verwijderen.

Vluchtvoorbereiding dient zich te richten op massa en balansverdeling, brandstofmanagement, meteorologische omstandigheden, navigatie en administratie.