vrijdag, 10. augustus 2012 - 12:21

Geen loondoorbetaling geschorste directeur Laurentius

Breda

Woningcorporatie Laurentius Breda hoeft haar geschorste directeur geen loon door te betalen.

Dit heeft de rechter in Breda bepaald in een kort geding dat was aangespannen door de directeur, die op 21 mei werd aangehouden op verdenking van vastgoedfraude, en sinds diezelfde dag door de woningcorporatie is geschorst.

De directeur, die tot 23 juni in voorarrest zat, vordert doorbetaling van zijn loon vanaf die datum. Hij stelt dat hij weer in staat is om zijn werkzaamheden als directeur bij Laurentius uit te voeren.

Volgens de rechter is het echter irreëel en ondenkbaar dat de man als directeur kan functioneren, nu de rechtbank aan schorsing van het voorarrest de voorwaarden heeft verbonden dat hij lopende het strafrechtelijk onderzoek geen contact mag hebben met een mededirecteur en een projectmanager van de woningcorporatie.

Maar ook als die voorwaarden zouden vervallen, hoeft Laurentius volgens de rechter geen loon te betalen. Haar directeur wordt verdacht van ernstige strafbare feiten als gevolg waarvan Laurentius, ook materieel, beschadigd zou zijn. Bovendien heeft de man tot nog toe geweigerd aan de woningcorporatie uitleg te geven over wat hem wordt verweten.

Als een werkgever een werknemer schorst of op non-actief stelt, moet hij in beginsel het loon doorbetalen, tenzij de aanleiding voor de schorsing of non-actiefstelling voor rekening van de werknemer behoort te komen.
Provincie:
Tag(s):