woensdag, 25. april 2012 - 14:14

Geen megavarkensstal aan de Lauwersdwarsweg in Uithuizen

Uithuizen

Er komt geen megavarkensstal aan de Lauwersdwarsweg in de polder boven Uithuizen. Afgelopen vrijdag deed de rechter hierover een uitspraak. De aanvrager van de vergunning kan nog tegen de uitspraak in hoger beroep gaan. De uitspraak over de locatie Emmaweg is aangehouden.

In 2009 heeft het college, nadat de provincie de vereiste milieuvergunningen had verleend, vergunningen verleend voor de bouw van twee megastallen. Een aan de Lauwersdwarsweg en een aan de Emmaweg. De diverse bezwaarschriften die hierop bij het college werden ingediend, werden wat betreft de Lauwersdwarsweg door het college gegrond verklaard omdat het bouwplan niet voldeed aan de redelijke eisen van welstand. De vergunning voor de Lauwersdwarsweg werd daarom herroepen. De aanvragers stelden bij de rechtbank beroep in tegen het besluit en afgelopen vrijdag heeft de rechter dit beroep ongegrond verklaard. Dat betekent dat het college de vergunning terecht heeft herroepen.

Voor wat betreft de aanvraag voor een bouwvergunning voor de Emmaweg heeft het college na een volledige heroverweging besloten dat de verleende vergunning terecht was verleend. De Stichting Natuur en Milieufederatie Groningen heeft beroep aangetekend tegen dit besluit. De rechter heeft de behandeling van de zaak aangehouden en heeft de gemeente om een toelichting verzocht. Daarna zal de rechtbank de behandeling vervolgen en ook in deze zaak tot een uitspraak komen.
Provincie:
Tag(s):