maandag, 16. april 2012 - 21:02

Geen miskenning, maar erkenning Nedersaksisch

Grolloo

Politici, wetenschappers en artiesten kwamen maandagmiddag in Grolloo bijeen om zich sterk te maken voor een hogere status van het Nedersaksisch. Tijdens de bijeenkomst overhandigden de Nedersaksische overheden een pamflet voor het Nedersaksisch aan vijf Tweede Kamerleden. De partijen zien voldoende argumenten om de afwijzing van het Rijk voor erkenning aan te vechten.

Bestuurlijk trekker van de Nedersaksische overheden Rein Munniksma stelt dat we al jaren voldoen aan deel III: ‘Wij willen een lichte versie van erkenning, die mensen de keuzevrijheid geeft om zich in het Nederlands of in het Nedersaksisch te uiten. Erkenning geeft ons de mogelijkheid om onze streektaal als immaterieel cultureel erfgoed beter te beschermen.’

Waar in de Friese taal vaak de nadruk ligt op uitwisseling van documenten, gaat het bij het Nedersaksisch veel meer om het aanmoedigen en stimuleren van de mondelinge variant. Zodat
je in de eigen streektaal kan verwoorden wat je beweegt, bijvoorbeeld in de zorg, op school of in de media.

Prof. dr. Michiel Herweijer, bijzonder hoogleraar Bestuurskunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en mede-auteur van het rapport ‘Nedersaksisch waar het kan’, ziet vroeg of laat erkenning van het Nedersaksisch. ‘Het aanbod van leermiddelen, voorleesboeken, literatuur en popmuziek in de streektaal is nog nooit zo uitgebreid geweest. Steeds meer mensen zijn openlijk trots op hun streektaal. Het Rijk heeft geen oog voor de vele voorzieningen die al worden gerealiseerd door provincies en gemeenten en die dus niet door het Rijk geleverd moeten worden.’

De aanwezige Kamerleden willen het Nedersaksisch op de politieke agenda zetten. Met een debat kunnen zij de minister nog overtuigen haar besluit te heroverwegen. Van miskenning, naar erkenning.
Provincie:
Tag(s):