vrijdag, 23. maart 2012 - 18:19

Geen nieuwe gevallen vogelgriep Kelpen-Oler

Kelpen-Oler

De maatregelen die vorige week zijn getroffen in Kelpen-Oler naar aanleiding van een vogelgriepuitbraak worden versoepeld. Vorige week werd bij een kalkoenbedrijf de milde variant van AI (Aviaire Influenza) vastgesteld.

Alle dieren op dat bedrijf zijn conform de regelgeving van de Europese Unie geruimd. Negatieve testresultaten van de omringende bedrijven geven aan dat het virus zich niet heeft verspreid.

Sinds 17 maart 2012 geldt er in een zone van 3 kilometer rond het bedrijf een vervoersverbod voor pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel. Ook varkens en herkauwers die op pluimveebedrijven in deze 3 kilometerzone staan mogen niet worden vervoerd. Binnen de zone van drie kilometer zijn alle 25 andere pluimveebedrijven door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gescreend op verschijnselen van AI. Er is geen virus aangetroffen.

Nu de screeningsuitslagen op de bedrijven in het 3-km gebied negatief blijken, kan de 3 kilometerzone ingeperkt worden tot een zone van 1 kilometer rond het besmette bedrijf. Binnen die zone blijven de geldende maatregelen van kracht.
Provincie:
Tag(s):