dinsdag, 6. november 2012 - 12:38

Geen Starterslening door onduidelijkheid regeerakkoord

Den Haag

Vanaf 15 november 2012 worden tijdelijk geen nieuwe aanvragen voor de Starterslening in behandeling genomen.

Op maandag 5 november is er naar alle gemeenten, provincies, corporaties en projectontwikkelaars die de Starterslening voeren een brief gestuurd dat er vanaf 15 november 2012 tijdelijk geen nieuwe aanvragen voor de Starterslening in behandeling worden genomen. ​

Deze rigoureuze beslissing is nodig vanwege het nieuwe belastingregime. SVn kan alleen nog Startersleningen behandelen indien het zeker is dat deze passeren voor 1 januari 2013. Per 1 januari 2013 gelden immers nieuwe fiscale regels, waarbij op elke lening minstens vanaf jaar één annuïtair moet worden afgelost. De Starterslening wordt wel annuïtair afgelost maar niet vanaf jaar één.

Regeerakkoord positief over Starterslening
Het regeerakkoord is positief over de Starterslening. Er staat in dat: “de gunstige leningsfaciliteit voor starters van de Stichting Volkshuisvesting Nederland zal worden uitgebreid“. Het is echter nog onduidelijk wat betekenis is van deze zinsnede. SVn hoopt dat naar aanleiding van het regeerakkoord in het nieuwe belastingplan in ieder geval een uitzondering wordt gemaakt voor de Starterslening van SVn zodat deze niet vanaf jaar één hoeft te worden afgelost. Het belastingplan wordt de komende week behandeld. De politieke geluiden zijn positief, maar helaas is er op dit moment nog geen duidelijkheid vanuit Den Haag.

Duidelijkheid voor starter
Indien in het belastingplan uiteindelijk geen uitzondering wordt gemaakt voor de Starterslening, moet SVn per direct stoppen met het in behandeling nemen van Startersleningen. Het verwerken van een Starterslening duurt namelijk ongeveer zes weken. Door deze aankondiging kunnen partijen die de Starterslening voeren de starters waarschuwen. SVn krijgt voor de Starterslening momenteel ongeveer 100 aanvragen per week binnen.
Provincie:
Tag(s):