donderdag, 2. februari 2012 - 16:35

Geen strafrechtelijk onderzoek naar aangifte Demmink

Den Haag

Er is geen reden om een strafrechtelijk onderzoek in te stellen naar de secretaris-generaal van het ministerie van Veiligheid en Justitie, mr. J. Demmink, na een aangifte van seksueel misbruik van een minderjarige in Turkije in de tweede helft van de jaren negentig.

Dat is de conclusie van het Openbaar Ministerie uit een onderzoek door de Rijksrecherche. Er bestaat gerede twijfel over de betrouwbaarheid van de aangifte, die in februari 2011 is opgenomen. Daarnaast heeft de Rijksrecherche enkele maanden gewacht op een tweede aangever, die een verklaring zou afleggen over soortgelijke feiten. Deze aangifte bleef uit.

De afgelegde aangifte is, zoals gebruikelijk, voorgelegd aan de Landelijke Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken (LEBZ). In een rapport van juni 2011 concludeert de LEBZ dat het verhaal van de aangever niet consistent is en op meerdere plaatsen te weinig details bevat. Volgens de LEBZ kan niet gesteld worden dat de aangifte betrouwbaar is.
Provincie:
Tag(s):