donderdag, 29. maart 2012 - 11:21

Geen strafvervolging inzake hernieuwde aangifte meineed Drentse gedeputeerde

Assen

Het Openbaar Ministerie Assen stelt geen strafvervolging in wegens meineed tegen gedeputeerde Tanja Klip-Martin. De aangifte is opnieuw gedaan op 14 februari 2012 omdat volgens de aangever sprake zou zijn van nieuwe feiten en omstandigheden.

In de hernieuwde aangifte heeft de aangever aangevoerd dat de gedeputeerde op 16 september 2009 tegenover de provinciale staten heeft verklaard dat zij met de aangever heeft gesproken over een adreslijst van het vertrouwelijke Deloitte rapport en de codering daarvan. De aangever vindt dit in strijd met wat de gedeputeerde heeft verklaard tegenover de provinciale onderzoekscommissie in juni 2009. Deze tegenstrijdigheid zou meineed opleveren volgens de aangever.

Op basis van onderzoek (audiovisuele verslag van de vergadering van de provinciale staten) stelt het OM vast dat blijkt dat gedeputeerde inderdaad bovenbedoelde informatie met de aangever heeft gedeeld. De vraag is nu of er sprake is van nieuwe feiten en omstandigheden (een novum) en of verder onderzoek opportuun is.

De verklaring van gedeputeerde is openbaar sinds 16 september 2009 en daarmee ruim 2,5 jaren publiekelijk. Destijds heeft geen van de betrokkenen aanleiding gezien nader onderzoek te in te stellen. Volgens het OM kan daarom in redelijkheid niet gesproken worden van een novum.

Voorts is indertijd bij de beoordeling van de eerdere aangifte in 2009 door de officier van justitie overwogen dat mocht naderhand de bewering van aangever juist blijken te zijn, dat de gedeputeerde de code en de lijst met aangever heeft gedeeld, zoiets nog geen tegenstrijdigheid oplevert met haar verklaring bij de onderzoekscommissie. De gedeputeerde heeft tegenover provinciale staten op 16 september 2009 de bedoelde informatieverstrekking bevestigd. Naar het oordeel van het OM past dat binnen de overwegingen die eerder tot de conclusie hebben geleid dat de aangifte van 2 september 2009 niet leidt tot nader onderzoek omdat er geen vermoeden van een strafbaar feit is gerezen.

Het OM handhaaft het standpunt dat er geen vermoeden is van een strafbaar feit en stelt geen strafvervolging in op basis van de hernieuwde aangifte van meineed. De betrokkenen zijn geïnformeerd over de beslissing van het Openbaar Ministerie.
Provincie:
Tag(s):