donderdag, 1. maart 2012 - 11:28

Geen vergunning voor tellingen dieren per helikopter

Almere

De provincie Flevoland heeft een natuurbeschermingswetvergunning geweigerd aan Staatsbosbeheer voor het gebruik van een helikopter op 150 meter hoogte bij het tellen van de hoefdieren in de Oostvaardersplassen dit voorjaar.

Reden voor de weigering is dat nestelende en broedende lepelaars verstoord kunnen worden door met een helikopter op deze hoogte te vliegen. Bovendien zijn alternatieve methoden om de hoefdieren te tellen voorhanden. De provincie heeft geadviseerd dit te onderzoeken.

Eerder zonder vergunning geteld
Staatsbosbeheer heeft de aanvraag voor de vergunning gedaan op aanraden van de Internationale Commissie voor Management van de Oostvaardersplassen. Deze commissie heeft aanbevolen om de aantallen edelherten, heckrunderen en konikpaarden exacter dan voorheen en tweemaal per jaar te tellen. ICMO2 beveelt aan om dat met een helikopter te doen. Het afgelopen najaar is dat ook gebeurd. Dat kon toen zonder vergunning omdat significante verstoringen uitgesloten konden worden. Voor de telling in het voorjaar vallen significante effecten niet met zekerheid uit te sluiten en dus heeft de provincie Flevoland de gevraagde vergunning geweigerd.

Verstoring voor de lepelaar
Voor de lepelaars in de Oostvaardersplassen heeft het rijk in 2009 een zogenaamd instandhoudingsdoel vastgesteld in het kader van Europese wetgeving. Dit aantal is vastgesteld op 160 broedpaar. Op dit moment broeden er gemiddeld zo’n 100 paar. De staat van instandhouding is dus al erg slecht. In feite kan elke afname van het aantal broedparen als significant worden beschouwd. Lepelaars zijn vooral tijdens de vestigingsfase bijzonder verstoringsgevoelig. Er kan niet worden uitgesloten dat een helikopter op 150 meter hoogte lepelaars zal verstoren, waardoor deze wegtrekken uit het gebied en de staat van instandhouding verder verslechterd. Deze vaststelling is voor de provincie Flevoland reden om de vergunning te weigeren.

Volgens de provincie kan in plaats van een helikopter bijvoorbeeld ook een vliegtuigje (op grotere hoogte) gebruikt worden. Bij het tellen van nesten in de Oostvaardersplassen.
Provincie:
Tag(s):